kl 08.45    Oppmøte Evje kyrkje
kl 09.00    Familiegudstjeneste
kl 09.45    Minnetale bautaen, v/ Kjell Hansen
kl 10.00    Barnetog via sentrum til Evjeheimen
kl.12.00    Otrahallen opnar - matsal - natursti åpen

kl 10.30    Oppmøte Hornnes kyrkje
kl 10.45    Familiegudstjeneste
kl 11.30    Minnetale bautaen, v/ Kjell Hansen
kl 11.50    Folketog om Hornnesheimen til Setesdal vidaregåande skule
kl 12.00    Otrahallen opnar - matsal - natursti open
kl 12.50    Russetale v/ russepresident Severin Ingebretsen   
kl 13.30    Barneleiker  - utanfor Otrahallen

kl 16.00    Otrahallen stenger

kl 13.15    Kulturprogram i Otrahallen

 • Bygdekoret - allsong og frå eige repertoar
 • 1.klasse ved Evje barneskule syng vårsongar
 • Ole Brattfjord syng "Von i hangande snøre" frå Håp
 • Tale for dagen
 • Iris Bjorå Benum, kjend frå musikalen Sound of Music, syng
 • Band frå kulturskulen spelar
 • Korpset - spelar
 • Jan Egil Andersen, kjend frå Løvlands Allè, syng
 • Iris Bjorå Benum syng
 • Ordførar Bjørn A. Ropstad deler ut Coop Kulturkassestipend og kommunen sitt idrettsstipend

  Kulturprogrammet leiast av elevar frå 8. klasse!