bilde

Visning: A A A A A

Aktuelt
Bilde av nedsenket trampoline, fugleredehuske og klatrestativ

Nye lekeapparater på plass i Furuly Friluftspark

I disse dager er det kommet på plass to nye elementer i Furuly Friluftspark; fugleredehuske og nedsenket trampoline. Disse er plassert slik at de skal være lett tilgjengelig for alle som ønsker å bruke de. Alle er hjertelig velkommen i parken!

2014-08-20
Logo_Skatteetaten_JP_37586a

Ny som næringsdrivende – eller behov for informasjon?

Er du nyetablert næringsdrivende eller tenker på å starte virksomhet? Da tilbyr Skatteetaten et gratis innføringskurs på 3 – 4 timer. Kurset gir informasjon  om regnskapskapsplikt, skatt, merverdiavgift og elektroniske løsninger  og er spesielt tilpasset nye næringsdrivende som ikke har forkunnskaper på området.

2014-08-18
Illustrasjonsbilde Fennesfoss kraftverk

Høringsuttale Fennefoss kraftverk

Torsdag 28. august er det satt opp et ekstraordinært kommunestyremøte, der kommunestyret vil gi sin høringsuttale til Olje- og energidepartementet i forbindelse med NVE sin positive innstilling til å gi konsesjon til Fennefoss kraftverk.

2014-08-18
ROCK I BROKKE 2014

Rock i Brokke/Camp Brokke - AVLYST

På grunn av for få påmeldte så er dessverre Rock i i Brokke/Camp brokke avlyst. 

2014-08-18
LMT logo

Ny leder lokalmedisinske tjenester Setesdal

Evje og Hornnes kommune har ansatt ny leder for Lokalmedisinske tjenester Setesdal.

2014-08-15
Illustrasjon vannstand

Senking av vannstanden

Agder Energi Vannkraft AS vil i perioden mandag 4. august til fredag 29. august senke vannstanden i Kilefjorden, Gåseflåfjorden og Nomelandsdammen i Otravassdraget.

2014-08-04
Skulestart 2014

Skulestart i Evje og Hornnes

Skulane i Evje og Hornnes startar torsdag 14. august 2014. 

2014-08-07
Illustrasjonsbilde lærer

Skolestart som planlagt i Evje og Hornnes

Lærerorganisasjonene er i streik, og har i sommer varslet opptrapping av den frem mot skolestart. Mandag 11. august ble det tatt ut 5.500 lærere i streik ved ca. 130 skoler i landet. Ingen av dem er i Evje og Hornnes kommune.

2014-08-06
Logo Husbanken

Tilskudd til tilpasning

Evje og Hornnes kommune har mottatt kr 100.000 i tilskudd til tilpasning fra Husbanken som skal tildeles i inneværende år. Dersom du har behov for tilpasning av boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke kommunen om økonomisk støtte til dette.

2014-07-30