Irene Falck Jensen - Enhetsleder kultur og kulturskolerektor

E-post: irene.falck.jensen@e-h.kommune.no
Tlf. 37 93 23 27 / 957 57 577

Michael Aadal - lærer i gitar, band, bass og trommer

Undervisningssted: Evje
E-post: michael_aadal@hotmail.com
Tlf. 957 03 936

Oxana Emmelkamp - korpsdirigent og pianolærer

Undervisningssted: Evje
E-post: oxan@online.no
Tlf. 473 22 133

Anne Kari Lia - lærer i piano og song

Undervisningssted: Evje og Bygland
Tlf. 957 80 533