bilde

Visning: A A A A A

»Kultur, idrett og fritid»Friluftsliv»Emneord

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene, i tillegg til aktuelle skjema, listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer, andre artikler samt linker til eksterne informasjonssider vises fortløpende under.

Tjenester og skjema

BålbrenningRelaterte nyheter

Midt agder friluftsråd

Stimuleringsmidler 2010 - Midt-Agder Friluftsråd

21.05.10
Stimuleringsmidlene retter seg mot aktivitetsfremmende tiltak innen "det enkle friluftsliv", primært da i regi av frivillige lag/foreninger i medlemskommunene. Tiltakene skal på en eller annen måte fremme det almenne friluftslivet. Medlemskommunene i Midt-Agder Friluftsråd kan også søke, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner/lag. Midt-Agder Friluftsråd har kr. 100 000,- til fordeling i 2010.

Søknadsfrist 10. juni 2010.

Finner du ikke emneordet du leter etter?
Vis/skjul statlige emner