Babuschka barnehage ligger i Alfred Skaiås veg og er en enebolig som er ombygd og innredet med barnehagedrift som formål. Det vektlegges at barnehagens rom ikke skal være institusjonspreget, men gi rom for lek og læring, omsorg og nærhet.
Uteområdet er på 500m² med en liten kjøkkenhage, sandkasse, sklie, et klatretre, hinderløype, huskestativ, lekestue, vannrenne og et uthus som brukes til snekkerbu og hønsehus. Barnehagen er bevisst på ikke å ha mange ferdig definerte lekeapparater, men en tilrettelegging som gir plass til barns lek med utgangspunkt i barnet selv, dets fantasi og materialene det er omgitt av.
I tillegg har vi et skogsområde, i nesten direkte tilknytning til barnehagen, der vi har både lavvo og en naturlekeplass. Inne- og uteareal vurderes for videreutvikling kontinuerlig. Boligstrøket for øvrig er rolig og med lite trafikk, men økt trafikk morgen og ettermiddag på grunn av henting og bringing i barnehagen og ellers folk som kommer til/fra jobb.
 
Barnehagen har fokus på kunstneriske aktiviteter, naturen og nærhet til dyr.

Barnehagetype

Babuschka barnehage er en privat barnehage med èn avdeling plass til barn i alderen 0-6 år.

Barnehagetilbud

Det kan søkes om plass 5 dager i uken.

Åpningstider

Mandag, torsdag og onsdag kl. 07:00 - 17:00.
Torsdag og fredag kl. 07:00 - 16:30.
* det kan forekomme endringer fra år til år.

 

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

nullmobbing_small_gul.png