bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Barn og skole»Barnehage

Barnehage

Illustrasjonsbilde barnehage

I Evje og Hornnes finnes det tre barnehager. Det er to kommunale, og en ikke-kommunal.

Kommunale barnehager:
Ikke-kommunale barnehager:

Foreldrebetaling
Informasjon om foreldrebetaling finner du i barnehagens vedtekter og på barnehagens hjemmeside. 
Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass. Makspris gjelder alle type barnehager, uavhengig av om de er offentlige eller private.
For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside.
 
Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass
Søknad om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr uke. For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside.