bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Barn og skole»Barnevern

Barneverntjenesten

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste. Dette er lovpålagt etter lov om barneverntjenester paragraf 2-1. Formålet med denne loven er:

  • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
  • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Evje og Hornnes kommune har fra 1.1.2015 inngått samarbeidsavtale med Barneverntjenesten i Vennesla kommune. Tjenesten er felles for kommunene Vennesla, Iveland og Evje og Hornnes. Navn på tjenesten er Midt-Agder Barnevern.

Barnevernstjenesten har kontortid mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00.

Kontaktinformasjon til barneverntjenesten    
Telefon ekspedisjon 38 15 23 23  
Fax ekspedisjon 38 15 23 42  
Barnevernleder Heidi Salvesen
 
38 15 23 46
473 17 247 
heidi.salvesen@vennesla.kommune.no 
Besøksadresse: Sentrumsveien 41, Vennesla
Postadresse: Postboks 25, 4701 Vennesla
 
Råd og veiledning:
Dersom du ønsker å snakke med noen ang. spørsmål om barn/familier kan du ta kontakt i åpningstiden.
Etter kontorets åpningstid kan du kontakte Barnevernvakta, tlf 38 07 54 00.
 
Hjemmeside:

 

Alarmtelefonen for barn og ungeAlarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet. Du kan ringe gratis på 116 111.