bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Barn og skole»Barnevern

Barneverntjenesten

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste. Dette er lovpålagt etter lov om barneverntjenester paragraf 2-1. Formålet med denne loven er:

  • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,
  • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
Kontaktinformasjon barneverntjenesten i Evje og Hornnes
Tittel Navn Telefon E-post
Barnevernsleder
 
May Brit Stenjor
 
37 93 24 20
489 94 455
Barnevernkonsulent
Line Vennesland
489 94 451
Barnevernkonsulent
Ann Karin Hansen
947 98 591 ann.karin.hansen@e-h.kommune.no
Barnevernkonsulent
Silje Smith Homme
974 79 510 silje.smith.homme@e-h.kommune.no
 

Barnevernstjenesten har kontortid mandag til fredag 09.00 - 15.00.
 
Besøksadresse: Taubangata 2, 4735 Evje (tidl. Soltun barnehage)
Postadresse: Kasernevegen 19, 4735 Evje


 

 

Alarmtelefonen for barn og ungeAlarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet. Du kan ringe gratis på 116 111.