Fra 1. januar 2018 overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene. Tidspunkt for vigsel kan avtales når vi har fått original prøvingsattest fra folkeregisteret.

Hvordan få prøvingsattest

Før vielsen må paret sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt, se oversikt over skjema. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til Evje og Hornnes kommune v/servicekontoret, Kasernevegen 19, 4735 Evje eller leveres på servicekontoret senest to uker før vielsen. Endelig vielseattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Se også Veien til ekteskapet - steg for steg på skatteetatens nettside.

Hva koster det?

Det er gratis å gifte seg borgerlig i Evje og Hornnes kommune.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Ta kontakt med servicekontoret i god tid, minimun en måned før. I utgangspunktet tilbys borgerlige vielser i kontortiden på hverdager, men om dere har andre ønsker så ta kontakt med oss så skal vi se hva vi får til. Furuly flerbrukshus eller kommunehuset vil brukes til vielser, men også her er vi fleksible så langt det er praktisk mulig. Ta kontakt med oss, så finner vi nok ut av det!

Hvordan foregår seremonien?

Paret, forlovere og eventuelle gjester møter opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Gyldig legitimasjon må fremvises. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.

Fotografering

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler. Vi håper også det er i orden at vi tar et bilde til en "fotovegg" på kommunehuset, men det kan vi snakke nærmere om.

Hvem har vigselsmyndighet i Evje og Hornnes kommune?

Ordfører Bjørn A. Ropstad (KrF)
Varaordfører Lars Reidar Vasland (Sp)
Rådmann Jens Arild Johannessen
Økonomisjef Anne Sofie Hornnes
Kommunestyrerrepresentant Glenn Cato Christensen (V)

Gruppebilde av vigslere i kommunen
Fra venstre: Lars Reidar Vasland, Jens Arild Johannessen, Bjørn A. Ropstad, Glenn Cato Christensen, Anne Sofie Hornnes

Kontaktinformasjon servicekontoret

e-post: post@e-h.kommune.no
Tlf: 379 32 300
Adresse: Kasernevegen 19. 4735 Evje