Brannvesenet

Brannvesenet rykker ut til branner, ulykker og akutt forurensning. Henvendelser rettes til Setesdal Brannvesen IKS som holder til på Verksmoen. Brannvesenet arbeider også med brannforebyggende arbeid. Dette består i hovedsak av å inspisere brannsikkerheten i større bygninger, saksbehandle nybygg mht. brann, samt drive informasjonsvirksomhet.

Feievesenet

Det ble innført ny forebyggende forskrift fra 1 januar 2016. Forskriften sidestiller boliger og fritidsboliger. Dette betyr at alle byggverk skal ha feiing og tilsyn.  Feiing og tilsyn skal utføres etter en risikokartlegging. Dette betyr at det ikke blir feid eller gått tilsyn etter faste frekvenser.

Hva kan du få hjelp til

  • Brannteknisk saksbehandling ved nybygg/ombygging/tilbygg
  • Tillatelse til oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige varer
  • Tillatelse til fyrverkerisalg
  • Tillatelse til oppføring av pipe/installering av ildsted
  • Råd og veiledning i branntekniske spørsmål
  • Råd og veiledning til instrukser, rutiner og brannøvelser
  • Godkjenning av større arrangementer