bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Helse og omsorg»LMT Setesdal»Demensteamet i Setesdal

Demensteamet i Setesdal

 Demensteamet logo

Dersom det er behov for utredning av demens, kan demensteamet i Setesdal kontaktes.

Demensteamet ble fra januar 2013 et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes. Teamet er en del av LMT: Lokalmedisinske tjenester i Setesdal. I en toårsperiode fra januar 2011 var demensteamet et prøveprosjekt under regiområdet.

Demensteamet har to oppgaver
  • Utredning av hjemmeboende personer der en mistenker demens.
  • Drifte pårørendeskoler for pårørende til personer med demens.
Demensteamet er samansatt av følgene personer
  • Koordinator Bjørn Harald Hagen (Evje og Hornnes)
  • Sykepleier Anette Trydal (Bykle)
  • Sykepleier Aina C. Oksholen (Valle)
  • Vernepleier Anne Elisabeth Fjose (Bygland)
  • Sykepleier Oddveig Flåt Åvitsland (Evje og Hornnes)
  • Kommunelege Hallvard Mosdøl (Valle)
Kontaktinformasjon
Telefon: 945 20 970
E-post: demensteamet@setesdal.no
Adresse: Demensteamet i Setesdal, Dåsnesvegen 22, 4737 Hornnes
  
 
Nyttige linker:
helsenorge

 Snakk med demenslinjen  2011