bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Helse og omsorg»LMT Setesdal»Demensteamet i Setesdal

Demensteamet i Setesdal

Ved mistanke om eller ønske om utredning av demens, kontakt Demensteamet i Setesdal. 

I samarbeid med fastlegene gjennomfører vi kartlegginger med sikte på å utrede hjemmeboende pasienter.  

Henvisning til demensteamet kan komme fra pårørende, hjemmetjenesten, spesialisthelsetjenesten, fastlegene eller personen selv.

Demensteamet har to oppgaver
  • Utredning av hjemmeboende personer der en mistenker demens.
  • Drifte pårørendeskoler for pårørende til personer med demens.
Demensteamet er samansatt av følgene personer
  • Koordinator Bjørn Harald Hagen (Evje og Hornnes)
  • Sykepleier Anette Trydal (Bykle)
  • Sykepleier Gerd Torhild Helle Aakhus (Valle)
  • Vernepleier Anne Elisabeth Fjose (Bygland)
  • Sykepleier Oddveig Flåt Åvitsland (Evje og Hornnes)
  • Kommunelege Hallvard Mosdøl (Valle)
Kontaktinformasjon
Telefon: 945 20 970
E-post: demensteamet@setesdal.no
Adresse: Demensteamet i Setesdal, Dåsnesvegen 22, 4737 Hornnes
  
Nyttig lenke:
helsenorge