Møteprotokoller:

 

 

Eldrerådet
Eldrerådet , fra venstre: Trine Uleberg, Eva Haugen Sørgaard, Ingvard Østerhus, Ånund Tveitå, Hans Holene (vara for Egil Juvastøl, som ikke var tilstede da bildet ble tatt)