bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Tjenester»Tjenester A-Å

Ergoterapi

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du problemer med å greie dine daglige gjøremål fordi du er syk, skadet eller av andre årsaker, kan du få bistand fra en ergoterapeut. Ergoterapeuten

  • kartlegger dine funksjoner og tilpasser dine aktiviteter og arbeidsvaner
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Kriterier/vilkår

Kommunen vil foreta en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt Servicekontoret for å komme i kontakt med ergoterapeuten.

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Linda Beathe Dalane
Tittel:Ergoterapeut
Mobil:945 20 960
Epost:linda.beathe.dalane@e-h.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2014-06-19 21:16