bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Tjenester»Tjenester A-Å

Ergoterapi

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du problemer med å greie dine daglige gjøremål fordi du er syk, skadet eller av andre årsaker, kan du få bistand fra en ergoterapeut. Ergoterapeuten

 • kartlegger dine funksjoner og tilpasser dine aktiviteter og arbeidsvaner
 • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler
 • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Ergoterapi inngår som en del av Evje og Hornnes kommunes helsetilbud. Tjenesten retter seg mot alle aldersgrupper som fysisk eller psykisk er i ferd med å få problemer - eller har problemer med å fungere i dagliglivet.

Ergoterapeuten bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav.


Ergoterapeuten kan hjelpe med:

Undersøkelse og kartlegging - utarbeidelse av tiltaksplan som er spesielt tilpasset dine behov.

Oppfølging i hjemmet, i barnehager, i skoler, på arbeidsplassen, på institusjon - etter behov med for eksempel:

 • Trening i ferdigheter for økt selvstendighet og mestring.
 • Tilrettelegging av bolig/omgivelser.
 • Veiledning ved spesielle behov ved ombygging og nybygging.
 • Formidling og tilpassing av spesielle tekniske hjelpemidler.
 • Råd og veiledning.
 • Individuell kartlegging og trening ved svikt i kognitiv funksjon.
 • Opptrening i dagliglivets gjøremål.
 • Vurdering/oppfølging ved behov for spesialtilpassede hjelpemidler.
 • Veiledning ved behov for tilrettelegging av bolig, ombygging eller nybygg.
 • Veiledning av pårørende og samarbeidspartnere.
 • Uttalelser i bil-/boligutbedringssaker der det er behov for funksjonsvurdering.

Omfanget og varighet av tilbudet avgjøres av ergoterapeuten i samarbeid med deg og evt. dine pårørende.

Målsetting: At folk kan bo hjemme lengst mulig ved hjelp av våre tjenester, og at alle skal bli mer selvhjulpne ved å mestre de funksjoner som er nødvendige for å klare dagliglivets gjøremål og for å kunne delta aktivt i samfunnet.

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Ergoterapi kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser, og retter seg mot mennesker som har, eller står i fare for å få problemer med å fungere i dagliglivet.

Du kan bo i eget hjem, i omsorgsbolig, eller på institusjon.
Tjenesten gis etter behov og faglige prioriteringer.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil foreta en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt Servicekontoret på telefon 37 93 23 00 for å komme i kontakt med ergoterapeuten.

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:37 93 23 00
Epost:post@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-11 12:11