Skolen har både bokmål og nynorsk som opplæringsmål.  Det er en bokmåls- og en nynorskklasse på 1. og 2.trinn, og 4.-7. trinn. 3. trinn har to nynorskklasser.  
De siste årene har skolen satset på uteskole, og skolen har et flott område i nærheten hvor foreldre har vært med å laget fine leirplasser.

Visjon

Sammen i trivsel og trygghet, aktiv i læring og mestring.

Skoletider

Mandag kl. 9.00 - 13.35
Tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00 - 14.30
Onsdag 3. klasse kl. 9.00 - 11.30, 4. klasse kl. 9.00 - 13.35
1. og 2. klasse har undervisningsfri på onsdager

SFO

Det er en egen skolefritidsordning tilknyttet skolen. Åpningstid for SFO på skoledager er kl. 7.00 - 16.30.

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg)

Leder: Angela Fernandez
Nestleder: Gunn-Marie Haugen
Sekretær: Heidi Omland Jørgensen
Kasserer: Angela Fernandez
Medlem: Gunn Alice Brustad
Medlem: Ruth Føreland Nygård
Medlem: Bente Kvitne

Samarbeidsutvalg

Foreldrerepresentanter: Angela Fernandez og Gunn Marie Haugen
Rektor: Erlend Hunshamar
Lærerrepresentanter: Ruby Abusdal
Politisk represenatnt: Morten Haraldstad
Elevrådsrepresentanter: Morten Kjetså og Renate Rødne Østerhus

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

nullmobbing_small_gul.png