bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Helse og omsorg»Pleie og omsorg»Evjeheimen

Evjeheimen

Kontaktinformasjon:

Telefon ekspedisjon
37 93 24 10
Telefon vaktrom 37 93 24 63
Telefon Nord -  langtidsavdeling
908 06 104
Telefon Sør - omsorgsboliger, korttid, rehab.  900 77 968
Postadresse: Kasernevegen 19, 4735 Evje
Besøksadresse:
Ljosheimvegen 5, 4735 Evje

 

Evjeheimen institusjon er kommunens sykehjem. Institusjonen har 27 plasser fordelt på 2 avdelinger, en langtidsavdeling og en rehabiliteringsavdeling. Hver beboer har eget rom med bad og toalett. I tillegg er det fellesareal med stor stue.

Evjeheimen er døgnbemannet og gir tilrettelagt helsehjelp etter faglig vurdering. Institusjonen er ansvarlig for den medikamentelle behandlingen og har regelmessig tilsyn av lege. Fysioterapi ytes etter nærmere vurdering. Tannhelsetjenesten har årlig tilsyn ved institusjonen.

All mat til pasientene leveres fra institusjonens storkjøkken som har ansatt egen kokk.

Av andre tilbud til pasientene, kan nevnes frisør, fotpleie og aktivitetssenter, samt bussturer, konserter, fellessamlinger, andakter og besøkstjeneste.