bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Helse og omsorg»Fengselshelsetjenesten

Fengselshelsetjenesten

Arendal Fengsel, avdeling Evje, har 20 soningsplasser på Evjemoen, deriblant Rusmestringsenhet og en plass som er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Helsetjenesten er kommunal og har egen avdeling.

Fengselslege er tilstede en dag i uken og fengselssykepleier tre dager i uken. De henviser til annen nødvendig oppfølging. Alle innsatte får tilbud om innkomstavtale, eventuelt undersøkelse ved behov.

Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helsetjenestene som den øvrige befolkningen. Kommunen som fengselet ligger i, skal sørge for at innsatte i fengsel har tilgang på
 • allmennlegetjeneste
 • legevaktordning
 • sykepleietjeneste
 • fysioterapitjeneste
 • jordmortjeneste
Tilbudet omfatter bl.a.
 • helseundersøkelser
 • behandling og utarbeidelse av individuell plan
 • legemiddelassistert rehabilitering
 • tannbehandling
 • forebyggende tiltak
 • grupperettede tiltak og informasjon
 • miljørettet helsevern
 • tilretteleggelse for tiden etter løslatelse


Kontaktinformasjon

Tittel
Navn
Telefon
E-post
Adresse
Fengselssykepleier Marion Uleberg 37 93 17 70 Evjemoen, 4735 Evje 
 
 
Les mer om helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel i tjenestebeskrivelsen.