bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Helse og omsorg»Helse og familie»Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har som hovedoppgave å bosette, kvalifisere og integrere flyktninger etter avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er kommunestyret som til enhver tid vedtar hvor mange flyktninger som skal bosettes i Evje og Hornnes kommune. Flyktningtjenesten skal bistå flyktningene de første 5 årene de er bosatt i kommunen.

Flyktningtjenesten består av boveileder, programrådgiver, fagleder samt 2 lærere i voksenopplæringen. Voksenopplæringen for flyktninger og andre innvandrere er en del av Flyktningtjenesten og vi har felles lokaliteter i 2. etg i Setpro sitt bygg i Malmveien 4 på Evje.
Det undervises i norsk og samfunnskunnskap på mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Flyktninger i introduksjonsordningen har også program på torsdagene i form av kurs, språkpraksis eller opplæring i arbeids- eller samfunnsrelaterte tema.
 
Flyktningtjenesten er hovedansvarlig for kommunenes Introduksjonsprogram for flyktninger, hvor målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i yrkes/studie - og samfunnslivet, samt deres økonomiske selvstendighet. Programrådgiver i flyktningtjenesten har et særskilt ansvar for å følge opp den enkeltes introduksjonsprogram.
 
Boveileder i flyktningtjenesten arbeider med å fremskaffe boliger, klargjøre boliger, bosetting og praktisk råd og veiledning til flyktningene om det å bo og leve i Norge. Flyktningtjenesten ønsker å være med å legge til rette for at flyktningene kan delta i fritidsaktiviteter og samarbeider med frivillige lag og foreninger for å bidra til dette.
Flyktningtjenesten er i hovedsak en koordinator mellom flyktningen og det øvrige, kommunale tjenestetilbudet. Vårt mål er å hjelpe den bosatte flyktningen inn i arbeidslivet, på boligmarkedet og i samfunns- og kulturliv for øvrig. Vi har derfor mange samarbeidspartnere også utenfor det kommunale tjenesteapparatet.
 
Utleie av boliger til flyktninger
Vi leier hovedsakelig boliger på det private boligmarkedet som fremleies til flyktningene som blir bosatt i kommunen. Vi er derfor stadig på jakt etter sentrumsnære hus og leiligheter til de flyktninger som enhver tid skal bosettes. Dersom du har en bolig å leie ut, ta gjerne kontakt med oss.
Gruppebilde[1][1].JPG