Nasjonale folkehelsemål er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og å redusere helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn.

Målet i Evje og Hornnes kommune er god folkehelse, og arbeidet preges av kommunens hovedmål; ”en trygg og trivelig kommune å bo i”. For å kunne nå disse målene trengs flere aktører. Kommunen er med i Partnerskap for Folkehelse i Agder, som er et samarbeid for å fremme folkehelse mellom kommunene, frivillige organisasjoner, Universitetet i Agder, sykehusene og fylkeskommunene.

Lokalt i kommunen blir folkehelsearbeidet organisert av ei referansegruppe med bred og tverrfaglig representasjon: frivilligssentralen, helsesøster, enhet for kultur, Otra IL, kommunestyrerepresentant, daglig leder ved Otrahallen treningssenter og folkehelsekoordinator.