For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside. 

Makspris foreldrebetaling

Satser for foreldrebetaling fra 01.01.2018:
100 % plass: kr. 2910,-
80 % plass: kr. 2328,-
60 % plass: kr. 1746,-
 
Søskenmoderasjon: det blit gitt 50 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2.
Gratis kjernetid: for 3-, 4-, og 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lavere inntekt enn 450.000,- fra 1.8.2017 har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke etter søknad.
 
Redusert foreldrebetaling: i 2017 vil husholdninger med lavere inntekt enn 500.500,- ha rett til redusert foreldrebetaling etter søknad. Ordningen skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6 % av samlet inntekt for en barnehageplass.
 
Søknadsskjema sendes Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

 

For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside.