Informasjon om foreldrebetaling finner du i barnehagens vedtakter. Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass. Makspris gjelder alle type barnehager, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat. For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside. 

Makspris foreldrebetaling

Satser for foreldrebetaling fra 01.01.2017:
100 % plass: kr. 2730,-
80 % plass: kr. 2184,-
60 % plass: kr. 1638,-
 
Søskenmoderasjon: det blit gitt 50 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2.
 
Gratis kjernetid: for 3-, 4-, og 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lavere inntekt enn 428.000,- fra 1.8.2017 har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke etter søknad.
 
Redusert foreldrebetaling: i 2017 vil husholdninger med lavere inntekt enn 500.500,- ha rett til redusert foreldrebetaling etter søknad. Ordningen skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6 % av samlet inntekt for en barnehageplass.
 
Søknadsskjema sendes Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

 

For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside.