bilde

Visning: A A A A A

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Fra og med 1. januar 2009 er det felles frist  for arbeidsgivernes innsending av oppgave og oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fristen er den 15. i måneden etter utløpet av hver av de seks tomånedlige terminene (januar/februar - mars/april osv). Du betaler til skatteoppkrevers (kemner/kommunekasserers) bankkonto for skatt. 

Ved unnlatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven. 

Innen 31. januar i året etter inntektsåret skal du sende innberetning av lønns- og trekkoppgaver.

Målgruppe

Arbeidsgivere - virksomheter

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Mer informasjon finnes på skatteetatens hjemmeside. Velg arbeidsgiveravgift under Alt om.

Skatteetaten
aaa
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skatteoppkreveren i Setesdal
Telefon:37 93 23 00
Epost:skatt@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje

Andre opplysninger

Oppdatert:2014-05-26 10:34