bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Organisasjon

Enhet for drift og forvaltning

Kontaktinformasjon:
Telefon:
37 93 23 00
E-post:
Postadresse:
Kasernevegen 19, 4735 Evje
Besøksadresse:
Kasernevegen 19, 4735 Evje


Enhetsleder: Torgeir Hodne

Enhet for drift og forvaltning dekker fagfeltene:

 • Regulerings- og bebyggelsesplaner
 • Oppmåling
 • Byggesak
 • Eiendom
 • Kommuneplanlegging
 • Miljø og kartforvaltning

Enheten er også økonomisk og faglig ansvarlig for planer, drift og vedlikehold innenfor kommunens tekniske sektor på følgende områder:

 • Vann og avløp
 • Renovasjon
 • Renhold
 • Vedlikehold av bygg
 • Maskinforvaltning
 • Kommunale veger
 • Gatelys på kommunale veger
 • Idrett og friluftsliv
 • Park

Enhet for drift og forvaltning består i tillegg til saksbehandlere innen de ulike fagområdene, av:

 • Uteseksjon
 • Renholdsseksjon

I tillegg ligger det interkommunale Landbrukskontoret, som er et samarbeid med Iveland kommune, organisatorisk under denne enheten.