Konferansen er lagt til Engesland, Birkenes kommune i Aust-Agder 28. september. Birkenes kommune ved Engeslandsbygda tok for åtte år siden grep om egen samfunnsutvikling og deltok i LISA-prosjektet, et bygdeutviklingsprosjekt i Skandinavia. Det resulterte blant annet i at lokalbutikken og bensinpumpa er drevet som et samvirke av lokalbefolkningen. Samvirket har også fått hånd om den ca. 20 dekar store eiendommen i sentrum, der Snøhetta nå lager et mulighetsstudie for en økolandsby med forskjellige botilbud. I tillegg har flere i bygda startet egne bedrifter. Dette handler om bygda som vil ta grep for å overleve i fremtiden, men hva vil ungdommen? 

 Dette er en konferanse for alle som er interessert i samfunnsutvikling for små og store tettsteder:

28. september fra 09:30-15.30 Engesland skole. Konferansen er gratis