Frivilligsentralen er lokalisert i Furuly flerbrukshus med inngang fra baksiden av huset. Frivilligsentralen er et møtested som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe. Tilbudet ved Frivilligsentralen vil kunne variere og vil være avhengig av tilgangen til frivillige i lokalmiljøet.
 
Ta kontakt med Frivilligsentralen dersom du ønsker å bidra!