Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon for ungdom

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Helsestasjon for ungdom

  • Åpent for jenter og gutter i alder 13 – 20 år
  • Hver tirsdag kl 15.30 – 17.30 på helsestasjonen i Ljosheimveien 5, 4737 Evje 
  • GRATIS
  • Ingen timebestilling
  • Taushetsplikt
  • Du treffer lege og helsesøster. Du kan ta opp hva du vil som du opplever som et problem. Vi vet at ungdomstida kan være vanskelig og at det kan være ok å prate med profesjonelle helsearbeidere.

Forskjellige emner vi ofte blir presentert er for eksempel: 

  • SEKSUALITET: prevensjon, graviditet, abort, seksuelt overførbare sykdommer, seksuell funksjon 
  • FYSISK OG PSYKISK HELSE:  spiseproblemer, idrettskader, hud, allergier, rus, stress, angst, tvang, sorg, vanskeligheter i  forhold til samliv, venner og familie, vondt i halsen etc.

 Velkommen til å bruke tilbudet!

aaa

Lover og forskrifter

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, § 2-3

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til helsestasjonen.
Du behøver ikke å bestille time.

Kontaktinformasjon

Telefon: 37 93 24 42
Mobil: 488 95 053 eller 945 14 855

Besøksadresse
Evje og Hornnes helsestasjon
Ljosheimvegen 5
4735 Evje

Postadresse:
Evje og Hornnes helsestasjon
Ljosheimvegen 5
4735 Evje

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-01-25 09:26