Korttidsutlån av hjelpemidler - inntil 2 år

Kommunen har ansvar for å låne ut ulike tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig/forbigående. Eksempel på korttidsutlån: rullestol, krykker, rullatorer og lignende.

Varige lån - over 2 år

Har du varig (over 2 år) og vesentlig funksjonsnedsettelse, kan du få stønad til hjelpemidler fra Folketrygden. Kommunens ergo- og fysioterapeuter gir bistand og veiledning ved behov for søknad om hjelpemidler i hjemmet. Dette kan være ulike bevegelseshjelpemidler, syn- og hørselshjelpemidler, kognitive hjelpemidler og tilrettelegging for at den enkelte kan fungere best mulig i eget hjem. Ved behov for varig utlån av hjelpemidler sendes en søknad til hjelpemiddelsentralen i NAV.

Syn og hørsel

Det er ergoterapeut Eline Grøthe som er kommunens hørsel- og synskontakt. 
Hun har kontortid på Evjeheimen mandager mellom kl. 9.00 - 12.00.
Det er ønskelig at det avtales time på forhånd på tlf. 945 20 960 eller e-post eline.grothe@e-h.kommune.no