Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig høring og ettersyn- Detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602.

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10, legges detaljreguleringsplan for Folefalla Massetak, planID 201602, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Plan- og bygningsrådet 09.03.2017, sak 31/17.
 
Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for steinbrudd på gnr. 53, bnr. 3, nær Bjorvatn i Evje og Hornnes kommune.
Planen legger til rette for steinbrudd med tilhørende anlegg; riggplass, deponi- og lagringsområde for avflåingsmasser og ferdig knuste masser, samt adkomstveg. Planlagt etterbruk er landbruksformål, jord- og skogbruk.