Skolen benytter nynorsk som målform i undervisningen.

Visjon

Sammen i trivsel og trygghet, aktiv i læring og mestring.

Skoletider

Mandag, torsdag og fredag kl. 9.00 - 14.30
Tirsdag kl. 9.00 - 13.35
Onsdag 3. klasse kl. 9.00 - 11.30, 4. klasse kl. 9.00 - 13.35
1. og 2. klasse har undervisningsfri på onsdager

SFO

Det er en egen skolefritidsordning tilknyttet skolen. Åpningstiden for SFO på skoledager er kl. 7.00 - 16.30.

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg)

Leder: Pål Danielsen - telefon: 924 37 435 / e-post: pal@flak.no
Nestleder: Gaute Lien
Sekretær: Anne Elizabeth Terjesen
Styremedlem: Christian Andersen, Kjell Landås, Lena Verdal Vittali og Unni Abusdal

Samarbeidsutvalg 2016/2017

Leder: Pål Danielsen 
Nestleder: Gaute Lien - vara Anne Elizabeth Terjesen
Politisk representant: Siv Anita Johansen Bærheim  -  vara Siv Anita Nilsen
Lærerrepresentanter: Eldbjørg O. Hagen og Ragnhild H. Østerhus 
Representant for andre ansatte: Anne Risdal
Elevrådsrepresentant: Brage Aasland og Hedda Dåsvatn
Rektor og sekretær: Solveig Nystøl Moi 

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

nullmobbing_small_gul.png