bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Telefon og e-post
Oversikt over telefonnummer og e-postadresse til ansatte. Klikk på navnet for å få opp visitkort med e-postadresse.

Oddeskogen barnehage

Avdeling Øyegnei

Mobil: 95878678

Telefon og e-post
Navn Tittel Telefon Mobil

Sentraladministrasjonen

Bjørn Ropstad Ordfører 37932305 95933015
Jens Arild Johannessen Rådmann 95739153
Dag Haugland Personalsjef 90156912
Line Håberg Løvdal Rådgiver oppvekst 37932322 91364956
Katrine Homdrum Rådgiver helse og omsorg 94505566

Økonomiavdelinga

Anne Sofie Hornnes Økonomisjef 37932316 97088935
Anne Kirsten Hodne Regnskap 37932313
Bente Lantz Skatteoppkrever 37932311
Marit Haugjord Rådgiver 37932330
Hilde Aas Økonomikonsulent 37932314
Bente Godtfredsen Kundebehandler 99221885
Rune Nilsen Økonomikonsulent 90290394
Thomas Nordli Østensen Økonomikonsulent 37932318

Enhet for drift og forvaltning

Torgeir Hodne Enhetsleder 90639570
Olav Morten Heggland Byggesaksbehandler 99169377
Sigve Bruun Jacob Ingeniør 95807019
Siv Therese Kile Lie Plan-og miljørådgiver 48134030
Dragana Zekic Gis-konsulent 900 57 877
Inge Eftevand Jordbrukssjef 90517089
Lars Johan Skjeggedal Skogbrukssjef 41444017
Laila Møllen Sekretær landbruk 90859070
Doris F Hatteberg Avdelingsleder renhold 91731105

Serviceavdelingen

Jorunn Tove Høiland Avdelingsleder 90141170
Lillian B Andersen Arkivleder/rådgiver 46866280
Siri Alice Øvergård Organisasjonskonsulent 47647290
Rita Hansen Kundebehandler 94520962
Jenny Undeland Servicemedarbeider 37932306
Laila Aass Servicemedarbeider 37932306
Olav Olsen Kundebehandler 37932300 90762913
Gro Tveit Sekretær 37932303

Pleie- og omsorgsenheten

Hallstein Homdrum Enhetsleder 95102799
Ellen Karin Rosseland Avdelingsleder åpen omsorg 91349727
Hjemmesykepleie Vaktrom 90532555 (døgnvakt)
Ingunn Hansen Desmond Systemansvarlig 91175084
Helene Bjorland Aktivitetssenter 41488228
Liv Odde Torndahl Sekretær 37932410
Liv Vivelid Sekretær 37932410

Evjeheimen

Ekspedisjon 37932410
Hege Haukom Avdelingsleder 97768180
Rehabavdeling Vaktrom 37932463
Nord Langtidsavdeling 90806104
Sør Omsorgsbolig, korttid, rehab 90077968
Pasienttelefon 95220698
Aktivitetessenteret 41488228
Hovedkjøkken 37932432
Kafeteria 91124028

Hornnesheimen bokollektiv

Bjørn Harald Hagen Avdelingsleder 94534129
Hornnesheimen Vaktrom 47453008

Helse-og familieenheten

Sigmund Olav Syrtveit Enhetsleder 90063774
Åsulv Horverak Kommuneoverlege 37934730 41929300
Ingvild Shani-Norheim Fysioterapeut 97740753
Linda Beathe Dalane Ergoterapeut 94520960 94520960
Liv Marion Uleberg Fengselssykepleier 37931779

Helsestasjon

Ekspedisjon 37932440
Mari Haugen Abusland Avd.leder/ledende helsesøster 37932442 48895053
Line Tjørhom Helsesøster 91376612
Marianne Bujordet Helsesøster 94514855
Tone Tveitå Jordmor 37932443 48894270
Birgit Rautenberg Psyk. Helsevern Asylmottok 37932457

Barnevern

Heidi Salvesen Barnevernleder 38152346 47317247

Psykisk helse og rus

Astri Evanger Psykiatrisk sykepleier 47456130
Mette Hansen Byklum Psykiatrisk hjelpepleier 90633046
Vidar Vestøl Boveileder 90688119
Kirsten Abusland Psykiatrisk sykepleier 94520973

Hovslagerveien bofelleskap

Emma Kristine Leesland Avdelingsleder 95700974
Hovslagerveien 94510555

NAV

Anne Tordis Skjeggedal Avdelingsleder
Ekspedisjon NAV 55553333
Kristin Myrvold Sosialkurator/saksbehandler 55553333
Kathrine Weld Sørhus Sosialkurator/saksbehandler
Hanne Uleberg
Jeanette Ramse Sosialkurator/saksbehandler 55553333

Velferd og integrering

Berit Ståhl Avdelingsleder 95132351
Kristine Frantzen Programrådgiver 94520965
Martijn Van Rooij Flyktningkonsulent 90061938
Rita Flottorp Lærer voksenopplæring 94521316
Gunn Maren Valborgland Saaghus Lærer voksenopplæring 94521316
Abdulselam Zobu Flyktningkonsulent 94520963

Enhet for kultur

Irene Falck Jensen Enhetsleder 37932327 95757577
Kristine Midtbø Bibliotekmedarbeider
Thomas Stanghelle Kulturskoleinspektør 90847356 90847356
Gijs Mans Ungdomsleder 98817952
Oxana Emmelkamp Lærer kulturskolen 47322133
Anne Kari Lia Lærer kulturskolen 94505519
Michael Aadal Lærer kulturskolen 95703936

Lokalmedisinske tjenester (LMT)

Ellen Benum Leder 90876466
John Horve Systemansvarlig IKT - LMT 91684694
Wenche Hægeland Interkommunal Ruskonsulent 90068874
Merete Almås Prosjektleder psykisk helse og rus 95795194
Johanne Warberg Lavold Prosjektmedarbeider 91698901
Dina Risdal Hørselkoordinator
Bjørn Harald Hagen Avdelingsleder 94534129
Trude Evje

Enhet for barnehage

Kristin Vasvik Håland Enhetsleder barnehage 48214317
Anne Kjetså Frøysnes Nestleder enhet for barnehage 37931824 91861686
Hornnes barnehage Avdeling Ekorn 95929843
Hornnes Barnehage Avdeling Rev 95895943
Hornnes Barnehage Avdeling Grevling 48891241
Oddeskogen barnehage Avdeling Beryll 94502956
Oddeskogen barnehage Avdeling Biotitt 90269959
Oddeskogen barnehage Avdeling Mikrolin 90544268
Oddeskogen barnehage Avdeling Muskovitt 94521341
Oddeskogen barnehage Avdeling Skriftgranitt 94502955
Oddeskogen barnehage Avdeling Øyegnei 95878678

Evje barneskule

Erlend Hunshamar - erlend.hunshamar Skoleansatt
Jan S Jensen Inspektør/SFO 47456477
Lærerrom 46833840
SFO 94520964

Hornnes barneskule

Solveig Nystøl Moi - snmoi Skoleansatt
SFO 94521052

Evje ungdomsskule

Gry Refsnes - grefsnes Skoleansatt 37931854 91554157
Kjell Hansen - khansen Skoleansatt 37931850 91177079
Evelyn Kleggetveit Sekretær 37931853

PPT-Kontor

Arne Greibesland Fagansvarlig 38137276

Setesdal IKT

Lars Erik Domaas Daglig leder 95775888
Rune Telhaug Rådgiver 91126336
Egil Vegsund Rådgiver 48265218
Jonas Landås Lærling IKT +4737938589 90156710

Distriktsrevisjonen

Tommy Pytten Revisormedarbeider 97760455
Edvard Karlsen Revisor 91812540
Morten Hansen Revisor 478 32 446

Frivilligsentralen

Alf Pettersen Frivillighetssentralen 37932347 97418570

Setesdal brannvesen IKS

Jerry Remme Brannsjef 91378810
Egil Kvitne Leder forebyggende avdeling 90990987

Kirken den norske

Kjell Steinbru Sokneprest 37930008 47328472
Sjur Høgetveit Kirkeverge 37930333 91763103

Agder Sekretariat

Kjell Ivar Hommen Daglig leder 38351409 97510298
Willy Gill Utvalgssekretær 38355277 90956246

Setesdal opplæringskontor

Torunn Bjoraa 92230529