Som tidligere informert om, er kommunene i Setesdal inne i en prosess med overgang til nytt saksbehandlingssystem. For at sakene i det gamle systemet skal kunne vises i e-innsyn etter at vi har gått over til det nye, må leverandøren gjøre en konvertering av det gamle. Dette vil skje førstkommende helg. 

Derfor vil det ikke være informasjon tilgjengelig når du går på «Innsyn» fra og med fredag ettermiddag til og med sent søndag kveld.