bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Bolig og eiendom»Kart

Kart

Kart på nett Setesdal
Kart på nett er en felles kartløsning for kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Her finner du alle kart som kommunen har.

Gå til kart på nett Setesdal
(NB! Fungerer ikke i Chrome nettleser).

Hjelp til bruk av denne løsningen finner du her; http://webhotel3.gisline.no/hjelp/v3.2/Klient/

Planinnsyn
Dette er en database med alle gjeldende reguleringsplaner og kommuneplanen. Du kan søke på navn/deler av navn eller plan-id, eller klikke rett i kartet og zoome inn/ut. Ved å velge en plan i kartet, får en opp informasjon om planen. Trykk «vis mer informasjon» for å få opp plandokument som vedtak, bestemmelser og plankart.
 
 
Under «Velg kart» kan en slå av og på visning av ulike kart. Under Reguleringsplan kan en velge «Vedtatte reguleringsplaner», «Reguleringsplaner under behandling» - her finner du planer som det er meldt oppstart av planarbeid på, samt planer som er/har vært ute på høring men som ikke er endelig vedtatt. 
Planregister støtter kravene ny plan- og bygningslov setter til kommunenes registrering og forvaltning av digitalt planregister.
 

 

Databasen blir oppdatert fortløpende. Hvis du oppdager feil eller mangler så kan dette rapporteres til:
Siv Therese Kile Lie, siv.lie@e-h.kommune.no, tlf. 481 34 030 .

 

Infoland
Infoland er en elektronisk markedsplass for formidling av eiendomsinformasjon, kart- og plandata. Her kan du bestille kart og opplysninger om eiendommer elektronisk.
 
Gå til infoland.

Naturbase
Naturbase viser informasjon om blant  annet verneområde, friluftslivsområder og leveområde for ulike dyrearter. En brukervennlig innsynsløsning som gir direkte tilgang til data som blir oppdatert av Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmennene. Du kan manøvrere deg frem og tilbake i kartet og hente ut informasjon, du kan søke etter område og forekomster, og du kan lage utskrifter.
 
Gå til naturbase.

Norge i bilder
Norge i bilder er et sentralt forvaltningssystem for digitale ortofoto, etablert av Statens kartverk, Statens vegvesen og NIJOS.
 
 
Gårdskart på internett
Kart over arealressursene med arealtall for landbrukseiendom. Du fyller ut kommunenavn, gnr. og bnr. og trykker "Vis gårdskart".
Tjenesten henter informasjon om hvilket gards- og bruksnr. som inngår i en landbrukseiendom direkte fra Landbruksregisteret (Statens Landbruksforvaltning) og eiendomsgrenser direkte fra Matrikkelen (kommunene og Statens kartverk). Markslagskart (AR5) hentes fra "Skog og landskap" sin kartbase.
Kvaliteten og dekningen av kartgrunnlaget varierer fra kommune til kommune, og oppdatering av kartgrunnlaget gjøres kontinuerlig.
Tjenesten er lagt til rette for landbruksforvaltninga og eiere og bukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.