bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Bolig og eiendom»Kart

Karttjeneste/Digitale kart

Setesdal Kartportal

Kommunen tilbyr en egen kartjeneste hvor alle kan gå inn for å finne kart for Evje og Hornnes kommune, samt for kommunene Bygland, Valle og Bykle kommunen. Karttypene som finnes er:

  • Kommuneplan
  • Grunnkart
  • Satelittbilder
  • Flyfoto (ortofoto)

Gå til kartportalen Setesdal.


Planinnsyn

Dette er en selvbetjeningsløsning på nett der alle plandata i kommunen presenteres samlet.

 
Her er både gjeldene og planer under arbeid presentert sammen med:
  • Opplysninger om planens status i planprosessen
  • Aktuelle plandokumenter
  • bakgrunnskart, flybilder og 3D visning med mulighet for utskrift
  • andre relevante temadata
Planregister støtter kravene ny plan- og bygningslov setter til kommunenes registrering og forvaltning av digitalt planregister.
 
 
Planregisteret er under konstant utbedring, så det er veldig fint om feil og mangler blir rapportert til:
Siv Therese Kile Lie, siv.lie@e-h.kommune.no, tlf. 481 34 030 .