Kommuneoverlegen er blant annet smittevernansvarlig, og har ansvar for kommunens smittevernplan. Han arbeider med folkehelse og deltar i miljørettet helseverngruppe. Han er sykehjemslege for både Hornnesheimen og Evjeheimen, og har faste vakter for kommunel øyeblikkelig hjelp (KØH).

Arbeidssteder

Mandag

Sykehjemslege Evjeheimen og Hornnesheimen

Tirsdag og onsdag

Fastlege Bygland

Torsdag og fredag

Kontordag Evje

Annenhver torsdag formiddag

Helsestasjonslege, Taubanegata 2, 4735 Evje