bilde

Visning: A A A A A

»Barn og familie»Barn og foreldre»Emneord

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene, i tillegg til aktuelle skjema, listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer, andre artikler samt linker til eksterne informasjonssider vises fortløpende under.

Tjenester og skjema

KontantstøtteRelaterte nyheter

Informasjon om kontantstøtte

21.08.14

Den kommunale kontantstøtten for barn mellom to og tre år opphørte fra 31. juli 2014. For barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt i skolen kan man søke om statlig kontantstøtte. 

Opphør av kommunal kontantstøtte etter 31.7.2014

05.02.14

I henhold til budsjettsak (87/13) i kommunestyremøte 12.12.13 opphører kommunal kontantstøtte etter 31.7.2014. 
De som har fått vedtak om kommunal kontantstøtte utover 31.7.14 får utbetaling for den perioden vedtak er fattet. 

Lek i barnehagen

Kommunal kontantstøtte

07.05.12
Kommunestyret i Evje og Hornnes kommune vedtok i møte 9.12.2011 sak 82/11 å innføre kommunal kontantstøtte for 2-åringer fra høsten 2012. Kommunal kontantstøtte ytes i tråd med statlige satser per 01.01.2011. Ordningen med kommunal kontantstøtte innføres fra august, samtidig som den statlige kontantstøtten for toåringer fjernes.

Finner du ikke emneordet du leter etter?
Vis/skjul statlige emner