Om kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden. Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Kontrollutvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyret sin økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Utvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten. Kontrollutvalget ledes av Else Haugland, Ap.

Agder sekretariat

Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral. Daglig leder av Agder Sekretariat er:
Kjell Ivar Hommen
Telefon: 975 10 298 / 38 35 14 09
e-postadresse: kjell.ivar@asekretariat.no
Postadresse: Postboks 120 Nesgt. 7, 4491 Kvinesdal.