Kulturskolen gir et variert undervisningstibud for barn og unge, som f.eks. band, gitar, piano, dans og revy. Vi ønsker å tilrettelegge aktiviteten for alle aldersgrupper, og være en fleksibel kutlurskole. Noen tilbud kan være prosjektbasert sammen med de faste tilbudene.

Har du ønske om en spesiell aktivitet, setter kulturskolen pris på innspill.

Kulturskolens visjon er å være et kraftsenter for musikk og kultur.

Hovedmålet for kulturskolen er å tilby barn og unge muligheter for læring og utvikling innenfor musikk og kunstneriske aktiviteter under trygge og trivelige forhold.
  • Kulturskolen skal primært være et tilbud for barn og unge fra 4 - 19 år.
  • Kulturskolen ønsker på sikt å gi flere tilbud til barn under skolepliktig alder.
  • Ved ledig plass gis det også rom for voksne i kulturskolen.