bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Næring»Landbruk

Landbrukskontoret

Kontaktinformasjon

Jordbrukssjef
Inge Eftevand 905 17 089 inge.eftevand@e-h.kommune.no
Skogbrukssjef
 
Lars Johan Skjeggedal
(Tirsdag, onsdag og fredag)
414 44 017
 
lars.johan.skjeggedal@e-h.kommune.no
 
Sekretær
 
Laila Møllen
(Man-, tirs- og annenhver onsdag)
908 59 070
 
laila.mollen@e-h.kommune.no
 
Besøksadresse
 
Sentrumsbygget 2. etasje, 4735 Evje
(Inngang mellom Libris & Alle Tiders)
   
Postadresse Kasernevegen 19, 4735 Evje    

 

Om landbrukskontoret

Landbrukskontoret er et felleskontor for Iveland og Evje og Hornnes kommune. Her kan du søke råd og veiledning hos jordbrukssjef eller skogbrukssjef. Landbrukskontoret administrerer jord-, konsesjons- og en rekke andre lov- og regelverk, samt produksjonstilskuddet (august og januar), avløserordningen m.fl. En del saker kan avgjøres administrativt mens andre tyngre saker går til Plan- og bygningsrådet og atter andre går videre til Fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse.

Så langt Landbruksksontoret har kapasitet drives også rådgivning, planlegging og gjennomføring av større prosjekter innen landbruket. Kontoret har flere interessante rapporter fra lokale prosjekt for deg som vil starte med noe innen jord-, skog- eller utmark. Ta kontakt for nærmere informasjon om Landbrukskontoret og hva de kan stå til tjeneste med.
 
Viltforvaltning

Forvaltningsavdelingen ved landbrukskontoret er også ansvarlig for viltforvaltningen i kommunen. Kommunen har et egen politisk utvalg for vilt- og fiskeforvaltning. Sekretariatet for utvalget er lagt til skogbruksavdelingen i kommunen. Nemdas leder er Rune Telhaug (tlf: 91 12 63 36).

Spørsmål om viltforvaltning generelt og jakttider rettes til skogbrukssjef Lars Johan Skjeggedal (tlf: 41 44 40 17).

Skadede dyr

Følgende personer skal kontaktes ved meldinger om viltpåkjørsler eller meldinger om skadd vilt i Evje og Hornnes kommune.

Kontaktpersoner i prioritert rekkefølge:

1. Terje Vasland, tlf: 91382820

2. Geir Ole Bakke, tlf: 99571515

3. Bernt Olav Martinsen, tlf: 99045351

4. Torgeir Hodne, tlf: 90639570