Om landbrukskontoret

Landbrukskontoret administrerer jord-, konsesjons- og en rekke andre lov- og regelverk, samt produksjonstilskuddet, avløserordningen m.fl. En del saker kan avgjøres administrativt mens andre saker går til Plan- og bygningsrådet og atter andre går videre til Fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse. Se også delegeringsreglement for Evje og Hornnes kommune.

Så langt vi har kapasitet drives også rådgivning, planlegging og gjennomføring av større prosjekter innen landbruket. Vi har flere interessante rapporter fra lokale prosjekt for deg som vil starte med noe innen jord-, skog- eller utmark. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.

Viltforvaltning

Forvaltningsavdelingen ved landbrukskontoret er også ansvarlig for viltforvaltningen i kommunen. Kommunen har et egen politisk utvalg for vilt- og fiskeforvaltning. Sekretariatet for utvalget er lagt til skogbruksavdelingen i kommunen. Nemdas leder er Rune Telhaug, tlf: 91 12 63 36. 

Spørsmål om viltforvaltning generelt og jakttider rettes til skogbrukssjef Lars Johan Skjeggedal, tlf: 41 44 40 17.

Skadede dyr

Følgende personer skal kontaktes ved meldinger om viltpåkjørsler eller meldinger om skadet vilt i Evje og Hornnes kommune.

Kontaktpersoner i prioritert rekkefølge:

1. Terje Vasland, tlf: 91382820
2. Geir Ole Bakke, tlf: 99571515
3. Bernt Olav Martinsen, tlf: 99045351
4. Torgeir Hodne, tlf: 90639570