Lederen skal ha en pådriverrolle for strategiske valg for helse- og omsorgstjenester i regionen, samt for innovasjons- og samhandlingsprosjekter og informasjons- og nettverksarbeid.

Leder av LMT Setesdal representerer regionen i Arbeidsutvalg (AU) for Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) på Agder, samt delta i Regionalt samarbeidsutvalg (RSU).