bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Helse og omsorg»Lege

Evje legesenter

Loading map...

Telefonnummer:

Ekspedisjon 37 40 79 00  
Øyeblikkelig hjelp   37 40 79 09
Fax 37 40 79 01
 

Åpningstid:

Legekontoret er åpent kl. 8.00 - 15.30. 
Telefonen er åpen kl. 08.00 - 11.30 og 13.00 - 15.00.
 
Det er "drop in" øyeblikkelig hjelp om morgenen kl 08.00 - 08.30 for de som er blitt syke siste døgn og trenger time uten forhåndsbestilling. 


Legenes treffetid:

Lege Praksisdager Telefontid
Ole Kjell Gundersen Praksis alle dager unntatt torsdager Kl. 08.30 - 09.00
Liv Inger Varsi Praksis alle dager unntatt onsdager Kl. 08.00 - 08.30
Hang Tran* Praksis alle dager Kl. 08.00 - 08.30
Turnuslege Praksis alle dager Kl. 08.30 - 09.00
 
* Ronny Skille er i utdanningspermisjon fra 5.1.15 til 5.1.16. Fra  1.3.15 og ut perioden overtar Hang Tran hans pasientliste og har samme tilstedeværelse og telefontid som han.


Adresse:

Evje legesenter
Verksvegen 4
4735 Evje

Kardiologtjenesten holder til i 1.etasje på Evjeheimen, sammen med kommuneoverlege Åsulv Horverak.
 

​Når du trenger å komme i kontakt med legevakt - hvem skal du ringe?

Fastlegen din i åpningstiden: 37 40 79 09
Legevakt utenom ordinær kontortid: ring 116 117, evt. direkte til
Kristiansand legevaktsentral 38 07 69 30
Ved livstruende eller svært alvorlige tilfeller: ring 113For mer informasjon om Evje legesenter, se evjelegesenter.no.
 

Dersom det er forhold ved legetjenesten du ikke er fornøyd med, kan du sende en bekymringsmelding til kommuneoverlege Åsulv Horverak, Kasernevegen 19, 4735 Evje.
E-postadresse: Asulv.Horverak@bygland.kommune.no. Kommuneoverlegen er representert i samarbeidsmøter (Samarbeidsutvalget) med fastlegene og kan ta bekymringsmeldingen opp til diskusjon.

Dersom du ønsker å klage på pasientbehandlingen, kan du enten ta det opp med fastlegen din eller sende en klage til fylkesmannen i Aust-Agder. Pasient- og brukerombudet i fylket kan eventuelt være behjelpelig med å utforme en klage.