bilde

Visning: A A A A A

Legevakt

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Evje og Hornnes kommune har legevaktsamarbeid med Kristiansand kommune. Etter ordinær åpningstid hos fastlegen (mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30) må innbyggere med behov for legehjelp kontakte Kristiansand legevakt, eventuelt henvende seg der.
Døgnbemannet telefonnr. 116 117 eller 38 07 69 30.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ved livstruende/svært alvorlige situasjoner, ring 113.

Ring legevakten på telefon 116 117 eller 38 07 69 30. Telefonen er bemannet hele døgnet.

Telefonummer Evje legesenter

Ekspedisjon - 37 40 79 00
Øyeblikkelig hjelp - 37 40 79 09
Fax - 37 40 79 01

For legekontorets åpningstider, se evjelegesenter.no

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-15 09:18