Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp.

Legevakt for Evje og Hornnes og Bygland kommuner:

  • Hverdager mellom kl. 15.30 og kl. 23.00
  • Helger og helligdager mellom 08.00 og 23.00.
  • Telefonnummer 116117

Ved akutt alvorlig sykdom ring: 113

Trenger du kontakt med legevakta ringer du 116117. Du får da snakke med en sykepleier som tar kontakt med legen dersom du trenger tilsyn av lege. Legen som har vakt vil etter avtale møte deg på Evjeheimen Legekontor eller på Bygland legekontor. Dersom legen mener det er nødvendig, kan også hjemmebesøk være aktuelt.

Ved henvendelse på natt (mellom kl 23.00 og kl. 08.00) og behov for tilsyn av lege er oppmøtested Arendal Legevaktsentral, Sykehusveien 1, Arendal.

Trenger du lege på dagtid fra mandag til fredag ringer du fastlegen din.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ring legevakten på telefon 116117.
Ved livstruende/svært alvorlige situasjoner, ring 113.

Evjeheimen legekontor
Telefon: 37 93 24 50
Mandag - fredag kl. 08.00 - 12.00 og kl. 12.30 - 15.00

Evje legesenter
Ekspedisjon - 37 40 79 00
Øyeblikkelig hjelp - 37 40 79 09
Fax - 37 40 79 01
For legekontorets åpningstider, se evjelegesenter.no

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-06-11 14:03