LMT Setesdal består av leder, ruskoordinator, systemansvarlig IKT helse og omsorg, koordinator for Hukommelsesteamet, kreftkoordinator og hørselskoordinator, samt prosjektleder og prosjektmedarbeider i psykisk helse og rus. I tillegg bidrar spesialisthelsetjenesten med kardiologtjeneste en dag pr. uke.