LMT Setesdal består av leder LMT Setesdal/Samhandlingskoordiantor for region Setesdal, ruskoordinator, systemansvarlig IKT helse og omsorg, koordinator for Hukommelsesteamet, kreftkoordinator, audiograf/hørsel samt prosjektleder og prosjektmedarbeider i prosjektet "Psykisk helse og rus i Setesdal". I tillegg har vi en sykepleier som sammen med spesialisthelsetjenesten bidrar med kardiologtjeneste en dag pr. uke.