bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Helse og omsorg»Pleie og omsorg

Midlertidig botilbud

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted.

Kriterier/vilkår
Du trenger bolig i en nødssituasjon.