Evje og Hornnes geomuseum (Fennefoss)

Stabbur og hovedhus på Fennefoss museumEvje og Hornnes geomuseum ligger idyllisk til på Fennefoss, på vestsiden av Otra. På museet er det utstillinger fra livet på gården i perioden 1800 - 1910. Evje gamle apotek fra 1910 er Setesdals eldste apotek. Museet har dessuten en stor utstilling av lokal rosemaling og ølhøner.

Viktigst og mest omfattende er de geologiske utstillingene. Evje og Iveland er verdenskjent for mineralrikdommen sin. På museet er det en stor utstilling med lokale mineraler. Flere temautstillinger viser hvordan mineral blir brukt i vårt moderne samfunn. I tillegg er det spennende utstillinger om Flåt Nikkelgruve, en gang Europas største, samt om Pierre og Marie Curie. Museet har også en stor samling av lokale smykkestener.

Evjemoen Forsvarsmuseum

Bilde av utstillingsdukker med gamle militæruniformerDa Evjemoen militærleir ble lagt ned i 2003, startet arbeidet med å bygge opp et museum. Dette er eneste hærmuseum mellom Bergen og Oslo, og er først og fremst en dokumentasjon på Forsvaret sin virksomhet på Evjemoen.

Museet gir samtidig et interessant bilde av den generelle utviklingen av det norske forsvaret fra unionsopploøsningen i 1905, gjennom mellomkrigstida, fem år med tysk okkupasjon og fram til vår egen tid. Spennende utstillinger med både bilder, tekst, våpen, uniformer m.m. viser forsvaret i utvikling og endring gjennom 100 år.

Forsvarsmuseet på Evjemoen byr på  viktig lokal- og regionalhistorie, og er ikke minst spennende for alle de som har vært ansatt eller tjenestegjort på Evjemoen.

Jørgen Løvland på Forsvarsmuseet

Portrett av Jørgen LøvlandJørgen Løvland er nok den setesdølen som har satt sterkest merke etter seg i nyere norsk historie, og har fått et verdig minnesmerke på Forsvarsmuseet gjennom en omfattende utstilling. Jørgen Løvland ble født på gården Lauvland i Evje i 1848 og på mange måter er Jørgen Løvland det gode eksempelet på bondegutten som gjennom på egen hånd å tilegne seg kunnskap og erfaring, vokste seg fram til å bli landets fremste leder. Han var aktiv venstrepolitiker fra 1880-åra og fram til han døde i 1922.

Han var en av de sentral aktørene under unionsoppløsninga i 1905, vår første norske utenriksminister, og en tid også statsminister.