Det blir først to innledende og frittstående fagsamlinger i september:

  • Lokalmat 17. - 18. september i Dyreparken
  • Biobrensel 19. - 20. september på Færsnes Gård i Vegårshei.

På begge fagsamlingene blir det bedriftsbesøk til aktuelle bedrifter/anlegg og det blir foredrag og innlegg om aktuelle tema som regler, markedsføring og  lønnsomhet.
 
Selve NUG-kurset består av 5 samlinger av to dager, to samlinger i november og tre samlinger etter nyttår og fram til påske. Her vil deltakerne utvikle sine tanker fra forretningsidè til ferdig forretningsplan med god hjelp av kompetente foredragsholdere.
 
NUG – Næringsutvikling på gården som kursopplegg er laget av Norsk Landbruksrådgiving sentralt, og det har vært holdt mange vellykkede kurs rundt om i landet. Her på Agder er det første gang dette kursopplegget tilbys.
 
På fagsamlingene er det plass til mange deltakere. På NUG-kurset er det plass til maks 14 deltakerbedrifter, dvs at det kan komme flere enn en fra hver gård/bedrift.

Se vedlagt informasjonsbrosjyre eller hvis du har spørsmål kontakt:
 
 
Agder Matforum, post@agdermatforum.no 
Gunnar Hørthe 90 17 61 62
Åse Hodne Hørsdal 41 35 34 60
 
Norsk Landbruksrådgiving Agder, agder@lr.no
Torleiv Roland 90 62 48 73
Inger Birkeland Slågedal 91 87 08 93