bilde

Visning: A A A A A

Nyhetsarkiv
Forside Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse –

Rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og sentrale kulturarenaer

Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2013. Hele planen revideres hvert 4.år, mens handlingsdelen skal  rulleres hvert år. Planarbeidet er et offentlig ansvar og det skal sikres muligheter for medvirkning i planprosessen. Dersom lag og organisasjoner har planer om å søke spillemidler for 2015 må tiltaket være registrert i denne planen.

2014-09-09

Mindre endring av reguleringsplan Einerkilen, planID 200901

Plan- og bygningsrådet gjorde i møte 29.08.14, sak PS 90/14 følgende vedtak: 

2014-09-01
Bilde av nedsenket trampoline, fugleredehuske og klatrestativ

Nye lekeapparater på plass i Furuly Friluftspark

I disse dager er det kommet på plass to nye elementer i Furuly Friluftspark; fugleredehuske og nedsenket trampoline. Disse er plassert slik at de skal være lett tilgjengelig for alle som ønsker å bruke de. Alle er hjertelig velkommen i parken!

2014-08-20
Oversiktskart Vrålsås

Varsel om utvidelse av planområde, oppstart av reguleringsarbeider og forhandling om utbyggingsavtale

Ihht. plan- og bygningslovens § 12-8 og § 17-4 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeider og forhandlinger om utbyggingsavtale i tilknytning til: Detaljplan Vralsås boligområde, gnr. 7 bnr. 17, Evje og Hornes kommune.

2014-08-28
TV-aksjonen 2014

TV-aksjonen 2014

I år går TV – aksjonen til Kirkens Nødhjelps arbeid med vann. TV-aksjonen “ Vann forandrer alt» går av stabelen søndag 19.oktober 2014.  

2014-08-26

Informasjon om kontantstøtte

Den kommunale kontantstøtten for barn mellom to og tre år opphørte fra 31. juli 2014. For barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt i skolen kan man søke om statlig kontantstøtte. 

2014-08-21
Logo Bygland, Evje og Hornnes kulturskole

Ledige plasser i kulturskolen for elever på Byglandsfjord og Bygland

Kulturskolen har ledige plasser innenfor gitar, elektrisk gitar, bass, trommer, band og piano for elever på Byglandsfjord og Bygland. 

2014-08-20
Evje og Hornnes bibliotek

Nye åpningstider på biblioteket

Biblioteket har nye åpningstider fra mandag 25. august.

2014-08-19
Logo_Skatteetaten_JP_37586a

Ny som næringsdrivende – eller behov for informasjon?

Er du nyetablert næringsdrivende eller tenker på å starte virksomhet? Da tilbyr Skatteetaten et gratis innføringskurs på 3 – 4 timer. Kurset gir informasjon  om regnskapskapsplikt, skatt, merverdiavgift og elektroniske løsninger  og er spesielt tilpasset nye næringsdrivende som ikke har forkunnskaper på området.

2014-08-18