bilde

Visning: A A A A A

Nyhetsarkiv

Alminnelig ettersyn årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Innstilling fra formannskapet til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 er lagt ut til alminnelig ettersyn på Servicekontoret i Evje og Hornnes kommune i tiden 26.11 – 10.12.14. I tillegg legges den ut på kommunens hjemmeside www.e-h.kommune.no. Kommunestyret behandler saken i møte torsdag 11.12.14
2014-11-26
Illustrasjonsbilde tilskudd til private veger

Tilskudd til private veger for 2014

Evje og Hornnes kommune gir tilskudd til private veger lengre enn 100 meter. Tilskuddet for 2014 er kr. 4,- pr. m. 
Frist for å søke om tilskudd er 12. desember 2014.

2014-11-25
Illustrasjonsbilde lag og foreninger

Oppdatering lag og forening

På kommunens nettside har det en god stund vært en oversikt over kontaktinformasjon til lag og foreninger. Vi ønsker å oppdatere og utvide denne oversikten slik at man enkelt kan se hvilke aktiviteter som er aktuelle.for. Vi ønsker at oversikten skal være klar til 1. januar, og ønsker tilbakemelding innen 10. desember.

2014-11-25
Plakat for konserter med Geirr Lystrup

To konserter med Geirr Lystrup

Det blir liv og leven i aktivitetssenteret på Evjeheimen når kommunens barnehagebarn synger Geirrs barnesanger for de eldre og de eldre kvitterer med Blåmann, Blåmann og Mari du bedåre for ungene. Musikk skal være en møteplass, sier Geirr, og lover mye moro, god stemning og full fart fra null til hundre på tre kvarter!

2014-11-24

Melding om vedtak - Mindre endring av områdereguleringsplan for Evje sentrum, planID 201115

Plan- og bygningsrådet gjorde i møte 17.11.14, sak PS 115/14 følgende endring av områdereguleringsplan for Evje sentrum:

2014-11-24
Plankart av Elgholan hyttefelt

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Elgholan hyttefelt, Fjelestad, planID 201106

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Elgholan hyttefelt, planID 201106, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Plan- og bygningsrådet 17.11.2014, sak 118/14. 
 
I henhold til «Lov om stadnamn» legges også følgende forslag til vegnavn i feltet ut på høring: Stemsvegen, Elgholanvegen og Lislelivegen.
2014-11-21

Setesdals-regionen – eit samfunn i samspel!

I samband med styremøte i Setesdal regionråd 24. november  er det ein møtebolk frå kl 14 som vi inviterer fleire til å ta del i.

2014-11-17
Logo Demensteamet i Setesdal

LMT Setesdal/Demensteamet arrangerer temakveld

TEMA: «Inspirasjon til en god hverdag for deg som pårørende til en som er rammet av hukommelsessvikt eller demenssykdom».

2014-11-13
Plakat for kulturskolens juleforestilling 2014

Kulturskolens juleforestilling

Tirsdag 9. desember kl. 17.30 inviterer kulturskolen til juleforestilling på Evjemoen kino. 

2014-11-10