bilde

Visning: A A A A A

Nyhetsarkiv

Forenklingar i byggesaksforskrifta

Frå 1. 7.2015 blir det forenklingar i byggesaksforskrifta. Større tiltak og fleire tiltak blir unnateke byggesakshandsaming.

2015-05-28
Aust Agder kompetanse- og utviklingsfond

12 mill. kroner i utdeling av tilskudd

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 12 mill. kroner vinteren 2016. Av dette avsettes inntil 6 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter. Til nye prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner.  
Midler ønskes tildelt til prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til nyskapingsevne i fylket. 
Søknadsfristen er 15. oktober 2015. 

2015-05-28

Vedtak av skrivemåten for stedsnavn Strauman m.fl.

Med hjemmel i lov om stadnamn har Statens kartverk gjort vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Evje og Hornnes kommune: Strauman m.fl.

2015-05-21
Illustrasjonsbilde lag og foreninger

Frivillighetsdagen lørdag 12. september

Lørdag 12. september inviteres frivillige organisasjoner til "Frivillighetens dag" i Otrahallen. Dette vil bli en kjempeflott arena for de forskjellige organisasjonene til å vise frem sin aktivitet. 
Påmeldingsfristen er 1. juni. 

2015-05-20
Medlermmer av ungdomsklubben i klatrestativet ved Furuly

Kom og vær med på en morsom aktivitetsdag på Furuly lørdag 30. mai!

Lørdag 30. mai kl. 13.00 - 16.30 arrangerer Evje og Hornnes Bygdekvinnelag, Fabrikken Ungdomsklubb, Furuly Kulturforum og Kulturenheten i kommunen en aktivitetsdag for hele familien på Furuly. Det blir salg av mat, og masse moro med leker, sketsjer og konkurranser.

2015-05-20
Evje fengsel

40 nye åpne soningsplasser på Evje

Justiskomitéen bekreftet i dag at fengselet på Evje vil bli utvidet fra 20 til 60 plasser.

2015-05-19

Faktura for barnehage og SFO via Digipost

De som har registrert seg i Digipost vil fra og med denne måneden motta faktura for barnehage og SFO  i sin digipostkasse.
De som ikke har registrert seg, vil motta den som vanlig i papirformat i posten.

2015-05-13

Ny enhetsleder - barnehage

Rigmor Flaat, mangeårig leder i enhet for barnehage, går av i september 2015. Evje og Hornnes kommune har nå fullført ansettelse i 100 % fast stilling som ny enhetsleder i enhet for barnehage.

2015-05-11
Logo Setpro AS

"Aktiv i Evje og Hornnes" - sommervikar/med mulighet for forlengelse til vikariat

Tilbudet Aktiv i Evje og Hornnes er et aktivitet - og arbeidstilbud opprettet av Nav og Evje og Hornnes kommune. Setpro as drifter dette tilbudet. Prosjektet har som mål å gi deltakerne et tilbud om aktivitet som kan bidra til at den enkelte kan ta steg videre mot en endring i livssituasjon.
Aktiv i Evje og Hornnes søker en sommervikar som veileder i ukene 27 til 31.

2015-05-11