bilde

Visning: A A A A A

Nyhetsarkiv
Plankart av Elgholan hyttefelt

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Elgholan hyttefelt, Fjelestad, planID 201106

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Elgholan hyttefelt, planID 201106, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Plan- og bygningsrådet 17.11.2014, sak 118/14. 
 
I henhold til «Lov om stadnamn» legges også følgende forslag til vegnavn i feltet ut på høring: Stemsvegen, Elgholanvegen og Lislelivegen.
2014-11-21

Setesdals-regionen – eit samfunn i samspel!

I samband med styremøte i Setesdal regionråd 24. november  er det ein møtebolk frå kl 14 som vi inviterer fleire til å ta del i.

2014-11-17
Logo Demensteamet i Setesdal

LMT Setesdal/Demensteamet arrangerer temakveld

TEMA: «Inspirasjon til en god hverdag for deg som pårørende til en som er rammet av hukommelsessvikt eller demenssykdom».

2014-11-13
Plakat for kulturskolens juleforestilling 2014

Kulturskolens juleforestilling

Tirsdag 9. desember kl. 17.30 inviterer kulturskolen til juleforestilling på Evjemoen kino. 

2014-11-10
Bilde av publikum

Bilder fra konsert med Leif Inge Thormodsæter

Tirsdag 28. oktober holdt Leif Inge Thormodsæter konsert på Evjeheimen. Det var en flott konsert for både beboere fra Evjeheimen og anna publikum. 

2014-11-06
Illustrasjonsbilde fra NRK Sørlandet. Foto: Nyhetsspiller

På lærlingtoppen i Norge

Bykle, Evje og Hornnes, Marnardal og Vennesla er blant de beste i Kommune-Norge på lærlinger.
Les mer på NRK Sørlandet sine nettsider.

 

2014-10-30

Høring på rullert prioritert handlingsdel i "Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse – lokale og sentrale kulturarenaer"

Etter innspill til rulleringen av handlingsplanen i kommunedelplan for idrett m.v. med frist 9. oktober 2014, legges den justerte handlingsplanen ut på begrenset høring. 

2014-10-28
Intervju med Clas Brede Bråthen

Imponert sportssjef

Sportssjef på Norges hopplandslag, Clas Brede Bråthen, var veldig fornøyd med det han fikk se og lære om aktivitetene i Otra IL, i Trollbakken og hele Evje og Hornnes kommune, da han besøkte Evje torsdag i forrige uke.

2014-10-30

Arbeid i Evje lysløype

Det skal skiftes en del stolper og lysarmaturer i første del av lysløypa fra Evje stadion og rundt Trollbakken. På grunn av dette arbeidet vil lysene mangle de første 300 meter mot første bru. Arbeidet er beregnet til ca. 14 dager. 

2014-10-22