Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram- revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Evje og Hornnes kommune har i kommunestyremøte 16.02.2017 vedtatt oppstart av arbeid med revisjon av  kommuneplanens arealdel og samfunnsdel.

2017-02-20

Kunngjøring av fastsatt planprogram for detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602

Plan og bygningsrådet behandlet i møte 09.02.2017, sak 22/17.
2017-02-16

Tildelinger fra kommunalt landbruksfond 2016 - søknadsfrist 21.12.2016

Kommunalt landbruksfond er i år på 200.000,-

2016-12-15

Utanlandsk og behov for å få «godkjent» norsken din for å kome inn i arbeidslivet i Setesdal?

Setesdal regionråd vil i samarbeid med Folkeuniversitetet tilby kurs for «arbeidsinnvandrarar» og tilflyttarar frå andre land som har behov for å få «godkjent» nivå på norsken sin og slik kome inn i arbeidsmarknaden. 

2016-11-11
Statsborgerseremoni høsten 2016

Statsborgerseremoni

Søndag 6. november deltok ordfører Bjørn A. Ropstad og Tamara Nevmerzhytska med gjester på statsborgerseremoni i Arendal kulturhus.

2016-11-07

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Mineralparken, planID 201603

TBG arkitekter as og Siv.ing. A. Reinertsen starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Mineralparken (jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd), planID 201603.

2016-11-02