bilde

Visning: A A A A A

Nyhetsarkiv

Arbeid i Evje lysløype

Det skal skiftes en del stolper og lysarmaturer i første del av lysløypa fra Evje stadion og rundt Trollbakken. På grunn av dette arbeidet vil lysene mangle de første 300 meter mot første bru. Arbeidet er beregnet til ca. 14 dager. 

2014-10-22
Bøssebærere under TV-aksjonen 2014. Foto: Geir Daasvatn

Evje og Hornnes samlet inn kr 179 563,99 til TV-aksjonen

Under søndagens TV-aksjon "Vann forandrer alt" til inntekt for Kirkens Nødhjelp ble det samlet inn kr. 179 563,99 kroner fra Evje og Hornnes kommune. 

2014-10-20
Forside invitasjon til samling om "Likestilling, inkludering og mangfald - korleis gjer vi det i Setesdal?"

Seminar om likestilling, integrering og mangfald - korleis gjer vi det i Setesdal?

Setesdal Regionråd ønskjer velkomen til seminar om likestilling, integrering og mangfald  for Setesdalskommunane 11. november. Målgruppa er politikarar/ administrasjon og  andre som kan tenkjast å ha interesse av - eller ei oppgåve framover når det gjeld arbeid med lokale likestillingsplaner og likestillingsutval. 

2014-10-20
Evje og Hornnes bibliotek

Biblioteka i Setesdal - skjer det noko?

I haust har vi fleire arrangement på biblioteka i Setesdal. I Valle starta vi med forfattarbesøk og konsert sundag 28. september. Da fortalde Agnes Ravatn om bøkene sine og Helga Jacobsen song folketonar. Det var rundt 30 menneske som fann seg godt til rette i fint pynta kommunestyresal.

2014-10-20

Ungdataundersøkelsen i Evje og Hornnes kommune 2014

På oppdrag fra Evje og Hornnes kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus Sør) en anonym spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår.

2014-10-17
Eksempel på vannmåleravlesningskort

Avlesning av vannmåler - frist 1. november

Abonnenter på det kommunale vannforsyningsnettet skal lese av vannmåleren og rapportere inn til kommunen en gang per år. Alle skal nå ha fått tilsendt avlesningskort i posten. For å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og avløp ber vi om at du rapporterer ny målerstand innen 1. november 2014.

2014-10-15
Arbeidet i gang med å utbedre undergangen i Arendalsvegen

Undergangen i Arendalsvegen stengt f.o.m 16. oktober t.o.m. 7. november

F.o.m. 16. oktober t.o.m. 7. november blir undergangen i Arendalsvegen stengt. Dette fordi trappa til undergangen skal rives og erstattes med veg. 
For å krysse vegen må en da benytte fotgjengerovergangen nede ved Arendalskrysset.

2014-10-15
Biblioteksjef Mari Rygg

Ny biblioteksjef

25. august 2014 tok Mari Rygg til som ny biblioteksjef på Evje og Hornnes Folkebibliotek. Hun er engasjert i en 30 % stilling for et halvt år.

2014-10-13
Kart over planområdene for Lauvaasgården hyttefelt

Detaljreguleringsplan for Lauvaasgården

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10, legges detaljreguleringsplan for Lauvaasgården hyttefelt, planID 201114, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Plan- og bygningsrådet 21.02.2014, sak 19/14. 

2014-10-09
Logo_Skatteetaten_JP_37586a

Ny som næringsdrivende – eller behov for informasjon?

Er du nyetablert næringsdrivende eller tenker på å starte virksomhet? Da tilbyr Skatteetaten et gratis innføringskurs på 3 – 4 timer. Kurset gir informasjon  om regnskapskapsplikt, skatt, merverdiavgift og elektroniske løsninger  og er spesielt tilpasset nye næringsdrivende som ikke har forkunnskaper på området.

2014-08-18