bilde

Visning: A A A A A

Nyhetsarkiv
Tre påskekyllinger

Åpningstider påsken

Servicekontoret/sentralbordet og biblioteket har reduserte åpningstider i påsken.

2015-03-27
Bilde fra dugnad på Furuly Friluftspark i 2014

Være med på dugnad i Furuly Friluftspark?

Etter en vellykket dugnad i fjor, inviterer vi igjen enkeltpersoner, lag og foreninger, unge som gamle, til å delta på dugnad i uteområdet ved Furuly onsdag 22. april 2015 fra kl. 17.00.

2015-03-26
Situasjonskart over Bekkerhus boligområde

Oppstart av detaljregulering Bekkerhus boligområde, gnr. 50 bnr. 116 og 140

ViaNova Kristiansand AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Bekkerhus boligområde, gnr. 50 bnr. 116 og 140 (jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd), planID 201501.

2015-03-26
Skjermbilde av oversikten over lag og foreninger/fritidsaktiviteter i Evje og Hornnes

Nytt hefte over lag og foreninger

Det er blitt lagd en helt ny oversikt over lag og foreninger/fritidsaktiviteter i Evje og Hornnes.

2015-03-26
En mann, en kvinne og et barn på bowling med teksten "Har du rom for en til?"

Har du rom for en til?

Ikke alle barn kan bo hjemme. Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.  I Agder  er det behov for 155 nye fosterhjem i år. Har du rom for en til?

2015-03-26

Bredbånd i distriktene i Evje og Hornnes - Gi innspill

Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging av fibernett skal være ute til høring i en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 25. april 2015.

2015-03-25
Situasjonskart for planområde Sindremoen

Varsel om oppstart av planarbeid, detaljregulering for Sindremoen, planID 201502

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 melder Evje og Hornnes kommune om oppstart av detaljregulering for Sindremoen, planID 201502.

2015-03-24
Annonse kulturskolen 2015/16

Søknad om kulturskole for 2015/16

Kulturskoletilbudet for skoleåret 2015/16 er nå klart. Søknadsfrist er 30. april.

 

2015-03-23
Illustrasjonsbilde ledige lærerstillinger

Lærerstillinger skoleåret 2015/2016

Søknadsfrist 12. april

2015-03-19