bilde

Visning: A A A A A

Nyhetsarkiv
Kinoplakater Den store kinodagen lørdag 1. november 2014

Den store kinodagen lørdag 1. november

Lørdag 1. november er det duket for den årlige happeningen "Den store kinodagen". Det er halv pris på billettene, og hele fire filmer vises på Evjemoen kino.

2014-10-28
Illustrasjonsbilde fra NRK Sørlandet. Foto: Nyhetsspiller

På lærlingtoppen i Norge

Bykle, Evje og Hornnes, Marnardal og Vennesla er blant de beste i Kommune-Norge på lærlinger.
Les mer på NRK Sørlandet sine nettsider.

 

2014-10-30
Intervju med Clas Brede Bråthen

Imponert sportssjef

Sportssjef på Norges hopplandslag, Clas Brede Bråthen, var veldig fornøyd med det han fikk se og lære om aktivitetene i Otra IL, i Trollbakken og hele Evje og Hornnes kommune, da han besøkte Evje torsdag i forrige uke.

2014-10-30

Høring på rullert prioritert handlingsdel i "Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse – lokale og sentrale kulturarenaer"

Etter innspill til rulleringen av handlingsplanen i kommunedelplan for idrett m.v. med frist 9. oktober 2014, legges den justerte handlingsplanen ut på begrenset høring. 

2014-10-28
Gunbjørg S. Lislevand Bø og Ingvild Olsen

Lærlinger i helsefag i yrkes-NM i Trondheim

Gunbjørg S. Lislevand Bø og Ingvild Olsen, for tiden lærlinger på Hornnesheimen og i Hovslagervegen bofelleskap, deltar 28. - 30. oktober i yrkes-NM i Trondheim.

2014-10-27

Arbeid i Evje lysløype

Det skal skiftes en del stolper og lysarmaturer i første del av lysløypa fra Evje stadion og rundt Trollbakken. På grunn av dette arbeidet vil lysene mangle de første 300 meter mot første bru. Arbeidet er beregnet til ca. 14 dager. 

2014-10-22
Bøssebærere under TV-aksjonen 2014. Foto: Geir Daasvatn

Evje og Hornnes samlet inn kr 179 563,99 til TV-aksjonen

Under søndagens TV-aksjon "Vann forandrer alt" til inntekt for Kirkens Nødhjelp ble det samlet inn kr. 179 563,99 kroner fra Evje og Hornnes kommune. 

2014-10-20
Forside invitasjon til samling om "Likestilling, inkludering og mangfald - korleis gjer vi det i Setesdal?"

Seminar om likestilling, integrering og mangfald - korleis gjer vi det i Setesdal?

Setesdal Regionråd ønskjer velkomen til seminar om likestilling, integrering og mangfald  for Setesdalskommunane 11. november. Målgruppa er politikarar/ administrasjon og  andre som kan tenkjast å ha interesse av - eller ei oppgåve framover når det gjeld arbeid med lokale likestillingsplaner og likestillingsutval. 

2014-10-20
Evje og Hornnes bibliotek

Biblioteka i Setesdal - skjer det noko?

I haust har vi fleire arrangement på biblioteka i Setesdal. I Valle starta vi med forfattarbesøk og konsert sundag 28. september. Da fortalde Agnes Ravatn om bøkene sine og Helga Jacobsen song folketonar. Det var rundt 30 menneske som fann seg godt til rette i fint pynta kommunestyresal.

2014-10-20

Ungdataundersøkelsen i Evje og Hornnes kommune 2014

På oppdrag fra Evje og Hornnes kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus Sør) en anonym spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår.

2014-10-17