bilde

Visning: A A A A A

Nyhetsarkiv
Plankart Vrålsås planid 201113

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Vrålsås boligfelt på Hornnes, planID 201113

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10, legges detaljreguleringsplan for Vrålsås boligfelt, planID 201113, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Plan- og bygningsrådet 05.12.2014, sak 123/14.

2015-06-30
Logo for valg

Kommune- og fylkestingsvalget 2015

Du kan tidligstemme fra 1. juli og frem til og med 7. august ved Servicekontoret.

2015-06-29
Illustrasjonsbilde temakafe

Temakafe for kreftpasienter og pårørende

Temakafé er et tilbud for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Det blir tatt opp ulike temaer om kreft og det å leve med kreft, i tillegg til ulike kulturelle innslag.
Det er temakafé en mandag i måneden på Evje bibliotek fra kl. 17.00 - 18.30.

 

2015-06-25

Lokal godkjenning opphører 1. januar

Lokal godkjenning for ansvarsrett opphører 1. januar 2016. Fra nyttår skal foretakene i stedet sende en erklæring til kommunen om at de påtar seg ansvar i byggesaken. Samtidig skal den sentrale godkjenningsordningen styrkes.

2015-06-23
Sommer på Tangen badestrand

Åpningstider i sommer

Informasjon om reduserte åpningstider sommeren 2015.

2015-06-23

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2015. Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. 

2015-06-18

Informasjon om rutine for søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer

Det ble i statsråd 17.4.2015 vedtatt ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass gjeldende fra 1. mai 2015.

2015-06-17
Plakat åpningstider biblioteket

Åpningstider i sommer på biblioteket

Fra 22. juni til 21. august er det sommertider på biblioteket.

2015-06-16
Forside infofolder KØH

Setesdalkommunene opprettet 1. juni kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold (KØH), med to senger på Evjeheimen

Helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 3 punkt 5, forplikter kommunene å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold fra 2016. KØH er et alternativ til innleggelse i sykehus. Tilbudet skal være like godt eller bedre sammenlignet med innleggelse i sykehus.

2015-06-16