bilde

Visning: A A A A A

Nyhetsarkiv

Ledig stilling - Revisjonsmedarbeider - Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS har ledig stilling som revisjonsmedarbeider. Søknadsfrist er 16. mai 2015.

2015-04-20
NAV logo

Årets brukerundersøkelse er i gang

Hver år gjennomfører NAV ei brukerundersøkelse, og de ønsker at akkurat du kommer innom kontoret for å svare på den elektroniske og anonyme brukarundersøkelsen.

2015-04-20

Pressemelding fra Norsk brannvernforening: Respekter bålforbudet

Selv om vinteren stedvis ennå ikke har sluppet taket, er sesongen for gress- og lyngbranner i gang i deler av Sør-Norge. Norsk brannvernforening minner om det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september.

2015-04-16
Bilde av invitasjon til felles foreldremøte for barnehagene 7. mai 2015

Felles foreldremøte for barnehagene i Evje og Hornnes

Torsdag 7.mai kl.18.00 - 20.00  holder Ingrid Lund foredrag i Evjemoen kino. Temaene for kvelden er "Mobbing blant barnehagebarn; nyere forskning", og "Voksnes muligheter og utfordringer når relasjoner utfordres".

2015-04-15

Enklere å finne fram med bil

Det skal bli enklere å finne fram i Norge: Både privatbilister, yrkessjåfører og utrykningskjøretøy skal få mer oppdaterte kart i bil-GPS-ene. Kartverket inviterer hele Norge til å være med og oppdatere vegkartene.

2015-04-14
Bilde med tekst "TT-kort. Søknadsfrist 15.mai 2015"

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Personer som har permanent funksjonshemming som gjør at de ikke kan bruke vanlig rutegåeende transportmidler uten store vanskeligheter kan søke om TT-kort. Søknadsfrisf for 12 halvår 2015 er 15. mai.

2015-04-14

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid på Runebergodden i Evje og Hornnes kommune

I medhald til Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, 12-9og 14-2 og forskrift og konsekvensutgreiing, blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med reguleringsplan med tilhøyrande konsekvensutgreiing for fritidsbusetting på gnr./bnr 1/19 i Evje og Hornnes kommune. Tiltakshavar er Otterdal AS, AT skog er utførande konsulent.

2015-04-10