bilde

Visning: A A A A A

Nyhetsarkiv

Mindre endring av reguleringsplan Einerkilen, planID 200901

Plan- og bygningsrådet gjorde i møte 29.08.14, sak PS 90/14 følgende vedtak: 

2014-09-01
Bilde av nedsenket trampoline, fugleredehuske og klatrestativ

Nye lekeapparater på plass i Furuly Friluftspark

I disse dager er det kommet på plass to nye elementer i Furuly Friluftspark; fugleredehuske og nedsenket trampoline. Disse er plassert slik at de skal være lett tilgjengelig for alle som ønsker å bruke de. Alle er hjertelig velkommen i parken!

2014-08-20
Oversiktskart Vrålsås

Varsel om utvidelse av planområde, oppstart av reguleringsarbeider og forhandling om utbyggingsavtale

Ihht. plan- og bygningslovens § 12-8 og § 17-4 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeider og forhandlinger om utbyggingsavtale i tilknytning til: Detaljplan Vralsås boligområde, gnr. 7 bnr. 17, Evje og Hornes kommune.

2014-08-28
TV-aksjonen 2014

TV-aksjonen 2014

I år går TV – aksjonen til Kirkens Nødhjelps arbeid med vann. TV-aksjonen “ Vann forandrer alt» går av stabelen søndag 19.oktober 2014.  

2014-08-26

Informasjon om kontantstøtte

Den kommunale kontantstøtten for barn mellom to og tre år opphørte fra 31. juli 2014. For barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt i skolen kan man søke om statlig kontantstøtte. 

2014-08-21
Logo Bygland, Evje og Hornnes kulturskole

Ledige plasser i kulturskolen for elever på Byglandsfjord og Bygland

Kulturskolen har ledige plasser innenfor gitar, elektrisk gitar, bass, trommer, band og piano for elever på Byglandsfjord og Bygland. 

2014-08-20
Evje og Hornnes bibliotek

Nye åpningstider på biblioteket

Biblioteket har nye åpningstider fra mandag 25. august.

2014-08-19
ROCK I BROKKE 2014

Rock i Brokke 2014 – no også med aktivitetscamp!

Rock i Brokke går av stabelen 12.-14.september. I år blir det eit nytt opplegg, det blir ikkje berre tilbod om bandseminar, men også aktivitetshelg med klatring, padling og toppturar!

2014-08-18