bilde

Visning: A A A A A

Nyhetsarkiv
Plankart

Områderegulering for Verksmoen, planID 201202.

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10, legges områdereguleringsplan for Verksmoen forretning og industriområde, planID 201202, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Plan- og bygningsrådet 23.01.2015, sak 10/15. 

2015-01-30

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Fra og med 19. januar 2015 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2015.  
Søknadsfristen i 2015 er 4. mai. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2016. 

2015-01-29

Høring: Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Evje og Hornnes kommune.

Plan- og bygningsrådet vedtok i møte 23. januar 2015 å legge ut "Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Evje og Hornnes kommune" på høring.

2015-01-27

Informasjon til sivile brukere av Evjemoen skyte-og øvingsfelt

Luftforsvarets Skolesenter Kjevik (LSK) som administrerer Evjemoen skyte- og øvingsfelt på vegne av Forsvaret har gitt ut et informasjonsblad til sivilie brukere av feltet. Du kan lese informasjonen her. 

2015-01-21

Strategisk næringsplan - Velkommen til innspillsseminar

Kven vil kva? Korleis - og kvifor? - Sølvgarden fredag 23. januar kl. 10 - 14.
2015-01-20

Endringer i TEK10 fra 1.1.2015

Det ble endringar i byggteknisk forskrift (TEK 10) frå 1.1.15.

2015-01-15
Logo_Skatteetaten_JP_37586a

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende

Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om  krav til regnskap. Det  passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. 

2015-01-14
Logo A-ordningen

A-ordningen innført 1. januar 2015

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelser. 

2015-01-05