bilde

Visning: A A A A A

Nyhetsarkiv
Tilbud om gratis HPV-vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes et virus som heter humant papillomavirus (HPV). Viruset er svært vanlig og derfor får nå kvinner født i 1991 eller senere tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet starter 1. november 2016 og varer i to år fremover. 

2016-10-26
Pressemelding fra norsk brannvernforening

Pressemelding fra Norsk brannvernforening

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.   

2016-04-15

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Frist for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer er 15. mai

2016-04-12

Vedtatt detaljregulering for Vrålsås boligfelt på Hornnes, planID 201113

Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 17.mars 2016,  sak 13/16  detaljregulering for Vrålsås boligfelt, planID 201113.

2016-03-31

Arbeidsmarkedet i mars

I Evje og Hornnes er det nå i mars 61 personer som er helt arbeidsledige. Det utgjør 3,5 % av arbeidsstyrken. Det er en reduksjon på 13 personer fra februar 2016, og en økning på 21 personer fra mars 2015.

2016-03-22

Skjerpede regler for produksjonstilskudd - informasjonsmøte

Alle som søker produksjonstilskudd i Evje og Hornnes og Iveland er velkommen til informasjonsmøte om skjerpede regler for produksjonstilskudd

2016-03-18
Plankart Runbergodden

Høring og ettersyn - detaljregulering Runebergodden, planID 201503

1. gangs offentlig høring og ettersyn- detaljregulering for Runebergodden, planID 201503.

2016-03-17