Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjonsbilde Menn i helse

Menn i helse: et prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav

Evje og Hornnes kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprosjekt hvor menn med Nav ytelse tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.
2018-01-22

Klasse 7B ved Evje Barneskule ble vinner av konkurransen «Lag en kulturminnesti»

Prosjektgruppen for kulturminneplanarbeidet arrangerte i høst en konkurranse for alle kommunens skoler, hvor oppgaven var å presentere hvordan en kulturminnesti kan se ut. I tillegg ønsket kommunen å vite hvilke kulturminner barn og unge mener kommunen bør vise frem.

2018-01-08

Melding om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram- revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Evje og Hornnes kommune har i kommunestyremøte 16.02.2017 vedtatt oppstart av arbeid med revisjon av  kommuneplanens arealdel og samfunnsdel.

2017-02-20

Kunngjøring av fastsatt planprogram for detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602

Plan og bygningsrådet behandlet i møte 09.02.2017, sak 22/17.
2017-02-16

Tildelinger fra kommunalt landbruksfond 2016 - søknadsfrist 21.12.2016

Kommunalt landbruksfond er i år på 200.000,-

2016-12-15

Utanlandsk og behov for å få «godkjent» norsken din for å kome inn i arbeidslivet i Setesdal?

Setesdal regionråd vil i samarbeid med Folkeuniversitetet tilby kurs for «arbeidsinnvandrarar» og tilflyttarar frå andre land som har behov for å få «godkjent» nivå på norsken sin og slik kome inn i arbeidsmarknaden. 

2016-11-11