bilde

Visning: A A A A A

Nyhetsarkiv

Tildelinger fra kommunalt landbruksfond 2016 - søknadsfrist 21.12.2016

Kommunalt landbruksfond er i år på 200.000,-

2016-12-15

Utanlandsk og behov for å få «godkjent» norsken din for å kome inn i arbeidslivet i Setesdal?

Setesdal regionråd vil i samarbeid med Folkeuniversitetet tilby kurs for «arbeidsinnvandrarar» og tilflyttarar frå andre land som har behov for å få «godkjent» nivå på norsken sin og slik kome inn i arbeidsmarknaden. 

2016-11-11
Statsborgerseremoni høsten 2016

Statsborgerseremoni

Søndag 6. november deltok ordfører Bjørn A. Ropstad og Tamara Nevmerzhytska med gjester på statsborgerseremoni i Arendal kulturhus.

2016-11-07

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Mineralparken, planID 201603

TBG arkitekter as og Siv.ing. A. Reinertsen starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Mineralparken (jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd), planID 201603.

2016-11-02
Veiviseren - 25 turer på hjul

"Veiviseren - 25 turer på hjul"

Midt-Agder Friluftsråd og Aust-Agder Fylkeskommune har gitt ut en veiviser som beskriver 25 turmuligheter i Birkenes, Evje og Hornnes, Iveland og Lillesand. 

2016-10-27
Tilbud om gratis HPV-vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes et virus som heter humant papillomavirus (HPV). Viruset er svært vanlig og derfor får nå kvinner født i 1991 eller senere tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet starter 1. november 2016 og varer i to år fremover. 

2016-10-26
Pressemelding fra norsk brannvernforening

Pressemelding fra Norsk brannvernforening

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.   

2016-04-15