bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Helse og omsorg»Flyktningtjenesten»Nyttige lenker

Nyttige lenker

Ny i Norge 

nyinorge.no er utarbeidet for arbeidsinnvandrere, men informasjonen er nyttig for flere. Utenlandske ektefeller, arbeidsgivere med utenlandske ansatte og alle som har kontakt med innvandrere, vil finne relevant informasjon.
 

Migranorsk        

 
Nettkurs tilpasset voksne som ønsker å lære norsk språk og lære om det norske samfunnet.
 
IMDi
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 
VOX


 
Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring som legger til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
 
Norge.no


 
Norge.no gjør det lett å finne fram til informasjon og tjenester fra det offentlige. Det offentlige omfatter statlige etater og virksomheter, kommuner og fylkeskommuner.
 
LEXIN

 

LEXIN-ordbøkene er gratis nettbaserte ordbøker laget spesielt for minoritetsspråklige i Norge.
 

UDI
 
Utlendingsdirektoratet
 
cdu.no
 
Nettside til Cappelen Damm. Her kan du blant annet finne gratis fagnettsteder.
Norsk nå!

 
Norsk nå! er et komplett læreverk i norsk som andrespråk. På denne siden kan du blant annet finne ekstraoppgaver og ekstraressurser tilhørnde  lærerverket. 
 
CampusOnline.no    
 
 
CampusOnline.no er en nettskole som tilbyr komplette, nettbaserte, godkjente norskkurs for voksne innvandrere.
 
Klar Tale

 
Klar Tale er en lettlest nyhetsavis. Større skrift og enkelt språk gjør avisen lettere å lese enn andre aviser.
 
Folkeuniversitetet

 
Hos Folkeuniversitetet kan du blant annet gjennomføre språktestene Norskprøve 2 og 3 samt Test i norsk (Bergenstesten). 
 
ABC pc

 
ABC pc er et gratis kurs som gir grunnleggende opplæring i bruk av datamaskin. Kurset er på norsk og engelsk.
 
Regnehjelpen Regnehjelpen - for foreldre med barn i grunnskolen