Dette sier ordfører Bjørn Ropstad om planen

Kommuneplanens samfunnsdel som du nå sitter med vil være et viktig redskap for utviklingen i Evje og Hornnes kommune de neste 10 årene.
 
I arbeidet med kommuneplanen er det lagt vekt på medvirkning. Alle skal med i prosessen og alle interesser skal bli hørt. Vi begynte med arbeidet i begynnelsen av 2017, og det har blitt gjennomført åpent folkemøte, næringsutviklingsmøte, plandager på barne- og ungdomsskolen samt flere arbeidsmøter i faggrupper, kommunale råd og kommunestyret.
 
Denne samfunnsdelen er en revisjon av kommuneplanen 2010-2021. Visjon, overordnet målsetting, verdier og satsingsområdene er videreført med noen små justeringer. Visjonen vår er «Hjertet i Agder». Vi har et ønske om at Evje og Hornnes kommune skal videreutvikle seg til et pulserende regionsenter for indre Agder. Skal dette målet nås må vi bygge opp om kommunene rundt oss, like mye som vi bygger opp vår egen kommune. Suksesskriteriet for å realisere visjonen krever dialog og samarbeid utover både fylkes- og kommunegrenser. Det er gjennom samarbeid og tillit vi har mulighet til å lykkes.
 
Folkehelse er et overordnet og gjennomgående prinsipp i kommunens planarbeid. Hvordan kan vi utvikle samfunnet vårt til et bedre sted for alle? Dette er noe som krever et aktivt samarbeid mellom kommune, næringsliv, frivillige organisasjoner og alle innbyggerne i kommunen.
Mål og strategier i denne planen gir grunnlag for samarbeid for handling og samfunnsutvikling. Kommuneplanen vil være en retningslinje for utviklingen av samfunnet vårt, lokalt og regionalt.
 
Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer og prioriteringer for arbeidet med kommuneplanen sin arealdel og for handlingsprogram/økonomiplan. Den skal gi klare signal til den mer detaljerte utviklingen i samfunnet vårt, så vel som for kommunen som organisasjon.

Merknader til planen

Hvis du har merknader til planen kan du sende disse til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no, innen 15. februar 2018.

Informasjonsmøte onsdag 31. januar 2018

Torsdag 1. februar 2018 kl. 18.00 vil det bli informasjonsmøte om planforslaget på Furuly. NB! Ny dato!
Der er alle hjertelig velkomne!