bilde

Visning: A A A A A

Oppfordring fra helsestasjonen til frivillige organisasjoner/enkeltmennesker

Helsestasjonen ser at mange som er hjemme i barselpermisjon eller hjemme med små barn ønsker en felles uforpliktende møteplass. Et sted hvor de kan ta med barna sine, slik at de kan leke med andre barn og de voksne kan danne nye bekjentskap. Finnes det noen som har tid/lyst til å opprette et slikt tilbud?

Helsestasjonen ser gjerne at tilbudet som evt. etableres bør opprettholdes over lengre tid, slik at tilbudet blir kjent i lokaldistriktet. Kanskje det også er mulighet til å kjøpe en kopp kaffe, og ellers enkel/medbrakt bevertning?

Er dette noe for deg/dere?

Ta kontakt med helsestasjonen eller konstituert helsesøster Anne Stenberg Eftevand.

Helsestasjonen - tlf. 37 93 24 40
Anne Stenberg Eftevand - tlf. 37 93 24 42 / anne.s.eftevand@e-h.kommune.no