Ordfører Bjørn Ropstad

Ordfører i Evje og Hornnes er Bjørn Alfred Ropstad. Han representerer Kristelig Folkeparti og har vært ordfører i kommunen siden 1999.

Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, og er kommunens rettslige representant. Ordføreren og varaordføreren velges av kommunestyret for fire år av gangen. Evje og Hornnes kommune har ordfører på heltid.

Ordførerens viktigste oppgaver er:

  • Å være møteleder for formannskap og kommunestyre
  • Å representere kommunen ved ulike anledninger
  • Å være bindeledd og formidler av synspunkter mellom folkevalgte og administrasjon
  • Å være tilgjengelig for kommunens innbyggere og å følge opp enkeltsaker i den forbindelse
  • Å være drivkraft i kommunens tiltaksarbeid
 
Kontaktinformasjon    
Telefon
Mobil
E-post
Adresse
37 93 23 05

 
959 33 015

 

bjorn.ropstad@e-h.kommune.no
 

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Varaordfører Lars Reidar Vasland (Sp) er stedfortreder for ordføreren og tar over ordførerens funksjoner i forbindelse med avvikling av ferie, permisjon, sykdom eller lignende. Kontakinformasjon varaordfører: lars.reidar.vasland@vabb.no , mobil: 975 22 275.

Lars Reidar Vasland varaordfører

Varaordfører Lars Reidar Vasland (Sp).