bilde

Visning: A A A A A

Ordførerens blogg

bilde 1

Den 9. januar 2014 ble jeg utfordret av KS til å ha et innlegg på Nasjonal helsekonferanse i Oslo. Tema for mitt innlegg var Etterleves samhandlingsreformen? Som en liten kommune og en liten region ser vi at det er utfordringer, men også muligheter. Jeg fikk et klart inntrykk av at vi er kommet langt og at vår region er på full høyde med resten av landet. Konferansen var meget godt besøkt (ca. 450 personer fra hele landet) og det var nyttig å høre hvordan detter fungerer rundt i landet.  

bilde 1.jpg  bilde 5.jpg  bilde 3.jpg

 

Gratulerer Evje og Hornnes kommune!!

Det er utrolig morsomt å være ordfører i den kommunen i landet som har det laveste sykefravær blant kommunalt ansatte. Spesielt når det nå dokumenteres at det ikke bare er best i klassen som et engangstilfelle, men i gjennomsnitt sett over et tidsrom på de siste 8 år (2004 - 2012). Det er noe vi alle skal være stolte av.

Spesielt stolt skal du som ansatt være som har så stort oppmøte på jobb. Det er til en kjempestor fordel for dine kollegaer, for din leder, for oss politikere og spesielt for dine brukere at du har så mye tilstedeværelse.
Rådmannen og ledere har også god grunn til å være tilfredse med å ha bygd opp og drifter en organisasjon som er så godt tilpasset ansatte og brukeres behov. Og jeg vet at de jobber aktivt og nøyaktig med å lage og følge gode systemer for å forebygge fravær, ivareta det når det skjer og gjøre det kortest mulig. Dere gjør alle en kjempejobb, og den gjenspeiles i resultater som dette.

For en tid tilbake scoret Evje og Hornnes også veldig høyt på forbrukerrådets servicebarometer. Vi kom da på en svært god 9. plass blant alle landets kommuner.

Ting henger sammen folkens!

 

Bjørn A. Ropstad

 

 

 

skolefri3.jpg

Fredag 21. juni er siste dag på skolen, og den etterlengtede sommerferien tar til.

Skoleklassene markerer siste dag på forskjellig vis. 10. klasse reiser på tur til Sverige og Liseberg. Voksenopplæringen tok en topptur til Fennefossfjellet og på toppen møte de «eliten» fra Hornnes barneskule. De skulle også innom Masi på veg hjem (se bilder fra turen her).

Til alle elever, lærere og ansatte på skolene – God sommerferie!
 

Bjørn A. Ropstad

skolefri2.jpg

Evje og Hornnes kommune og Bygland kommune har vedtatt å arbeide for å etablere et felles næringsselskap. Evje og Hornnes kommune har i den forbindelse tilbudt Bygland kommune å kjøpe 50 % av aksjene i Evje Utvikling for kr. 50 000,-. I tillegg skal Bygland kommune gå inn med et årlig driftstilskudd på kr. 450 000,-, mens Evje og Hornnes kommune fortsetter som før og yter driftstilskudd på kr. 900 000,-.

Det ble i Formannskapet i Evje og Hornnes kommune 11.6.2013 fattet følgende vedtak:
Formannskapet i Evje og Hornnes kommune er klare på at dagens styreformann i Evje Utvikling også fortsetter i Evje og Bygland Utvikling i minst et år. Dersom arbeidet med etablering av det nye selskapet skal gjennomføres må det føres nye forhandlinger om selskapsavtalene.

Dette vedtaket er gjort fordi vi ønsker at selskapet skal fortsette den gode utviklingen som har vært de siste årene. Det vil også være viktig å sikre riktig kompetanseoverføring.

Evje Utvikling fungerer bra og Formannskapet i Evje og Hornnes kommune har vært opptatt av at den gode utviklingen i kommunen må fortsette. Det er derfor viktig at vi har riktig mannskap med i arbeidet framover.

Det vil være Formannskapene i de respektive kommunene som er tiltenkt som det nye selskapets generalforsamling. På bakgrunn av dette vil etablering av nytt selskap ikke bli vedtatt før de to Formannskapene har drøftet saken igjen. Dette møtet vil ikke komme i stand før over sommeren.

Her kan du lese hele protokollen fra det aktuelle Formannskapsmøtet.


Bjørn A. Ropstad

 

Evje og Hornnes kommune har hatt sitt første møte med Forsvarsbygg og Fylkesmannen, etter meklingsmøte knyttet til støyproblematikken rundt skytefeltet på Evjemoen tidligere i år. Møtet fant sted på kommunehuset 11. juni 2013.

Du kan følge linken nedenfor og lese referatet fra møtet.
Min første reaksjon er at det var en veldig god tone på møtet, og det ble vist stor vilje til å finne gode løsninger på en utfordrende situasjon.

Vi er nå enige om å møtes ca hvert halvår og det er positivt.

Dette er en viktig sak for kommunen, og det er viktig å finne en hurtig og god løsning.

Referat fra møtet


Bjørn A. Ropstad

 

 

 

konferanse_friluftsliv_juni_2013.jpg

 

Onsdag, torsdag og fredag denne uken befinner jeg meg i Sandefjord på landskonferansen til Friluftsrådenes Landsforbund, Direktoratet for Naturforvaltning og Friluftslivets fellesorganisasjon.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold er blandt de mange interessante foredragsholderene.

Du kan lese mer om konferansen og selve programmet på nettsiden til Friluftsrådenes landsforbund

 

Bjørn A. Ropstad

 

 

 

Feiringen av nasjonaldagen er vel overstått og det blei en flott dag på tross av styrtregn under deler av barnetoget på Evje. Vi blei kliss blaute, men likevel spilte korpset for full musikk, drillpikene lot seg ikke forstyrre av regnet og barn og voksne gikk vinkende sammen til sentrum. Senere på dagen blei vi belønna med varmt og godt vær.

17. mai er en feiring som i stor grad er dugnadsarbeid. Det er mange som legger ned ulønnet verdifull fritidtid for at du og jeg skal få feiret nasjonaldagen vår på denne måten. Det er mange som fortjener en takk for det de har gjort. Det er vanskelig å nevne dere alle, men jeg vil trekke frem 17. mai komiteen som består av foreldre til våre 8. klassinger. De har regien på opplegget, de pynter, rydder, organiserer og arbeider lang tid før dagen – og de har ryddet opp etter oss.

Barneskolene setter sitt glade preg på togene som ledsages av 2 stilige uniformerte politimenn i front. Korpset er utrolig flinke, og på meg ser det også ut som de blir flere og flere. Det er bra, for hva ville vel 17. mai vært uten korpsmusikk?

Ole Aasmund Brattfjord holdt gripende minnetale både ved Evje og Hornnes kyrkjer, og Reidar Pedersen fulgte opp og talte godt seinere på folkefesten.

Til slutt vil jeg også trekke frem den flotte Russen vår. Russepresidenten Anna Desmond holdt russetalen og hun gjorde oss oppmerksom på det sterke samfunnsengasjementet som bor i dem. De skaper liv og røre både før og under feiringen og samtidig har de bidratt til innsamling av store pengesummer til Kreftforeningen og til Stine Sofies Stiftelse. Håper dere har hatt en kjempefin russefeiring og jeg ønsker dere lykke til i eksamenstiden som kommer!

Takk for en flott nasjonaldag!

Ps: På kommunens hjemmeside og på moisund.com kan du se mange fine billedserier fra feiringen.
 

Bjørn A. Ropstad

 

Det norske flagg.jpg

Jeg vil gjerne få ønske alle en riktig god 17. mai feiring i morgen.

Vi får håpe på bra vær, og at det blir en flott dag for alle.

Jeg vil også oppfordre alle til å delta på folkefesten i Evjemoen kino kl. 19:00. Her vil det bli tale for dagen av Reidar Pedersen, masse flott musikkunderholdning og jeg skal dele ut 2 coopstipend, hver på 10 000,- kr. Mye å glede seg til altså.

Hele programmet for feiringen i Evje og Hornnes kan du se her.

 

Bjørn A. Ropstad

I går forpliktet ordførere og varaordførere fra alle sørlandskommunene seg til ikke å selge sine Agder Energi-aksjer de neste 2 årene.

Jeg er veldig fornøyd med at alle kommunene signerte denne "viljeserklæringen" slik at vi er sikret kommunalt eierskap en god stund framover.

Du kan lese hele saken i dagens papirutgave av Fevennen, eller ved å følge denne linken: Ingen selger AE-aksjene.

 

Bjørn A. Ropstad

 

 

 

Eivind Brenna

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieturen ble onsdag avsluttet i Valdres, hvor vi besøkte Fagernes.

 

Øyvind Brenna (bildet) har vært ordfører i Øystre Slidre, og holdt foredrag om mulighetene i Valdres regionen.

 

Det har vært 2 interessante og lærerike dager, og det er nyttig med slike besøk til kommuner i andre deler av landet for å se hvordan de takler mange av de samme utfordringene.

 

 

Bjørn  A. Ropstad