bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Organisasjon

Pleie og omsorg

Kontaktinformasjon:
Telefon:
37 93 23 00
E-post:
Postadresse:
Kasernevegen 19, 4735 Evje
Besøksadresse:  
Evjeheimen, Ljosheimvegen 5, 4735 Evje
Enhetsleder: Hallstein Homdrum


Pleie- og omsorgsenheten er økonomisk og faglig ansvarlig for følgende tjenester:
 • Langtidsopphold i sykehjem
 • Korttidsopphold i sykehjem
 • Avlastningsopphold i sykehjem
 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Ambulerende vaktmester
 • Omsorgsbolig
 • Middagsombringing
Enheten består av 3 avdelinger:
 • Åpen omsorg
 • Evjeheimen
 • Hornnesheimen bokollektiv for demente